Sökning: "Maria Bjerneby Häll"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Maria Bjerneby Häll.

 1. 1. Allt har förändrats och allt är sig likt. En longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning

  Författare :Maria Bjerneby Häll; Institutionen för Beteendevetenskap Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Mathematics; Matematik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Varför undervisning i matematik? Argument för matematik i grundskolan – i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare

  Författare :Maria Bjerneby Häll; Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Mathematics; Matematik; Educational Science; Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Allt har förändrats och allt är sig likt : En longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning

  Författare :Maria Bjerneby Häll; Berit Askling; Ole Björkqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school mathematics; arguments for mathematics; mathematics teaching; compulsory school; mathematics teacher; teacher education; novice teacher; skolämnet matematik; argument för matematik; matematikundervisning; grundskola; matematiklärare; lärarutbildning; nyutbildad lärare; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera argument för matematik i grundskolan och att förstå varför och hur de officiella argumenten förändras, från de argument som återfinns i styrdokument till de argument som förs fram av undervisande matematiklärare. En utgångspunkt är att skolmatematikens villkor och verklighet kan beskrivas genom analys av officiella argument och av lärarstudenters och lärares personliga argument för matematik i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Varför undervisning i matematik? : argument för matematik i grundskolan - i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare

  Författare :Maria Bjerneby Häll; Bertil Askling; Hans Wallin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arguments for Mathematics; Curriculum in Mathematics; School Mathematics; Student Teachers in Mathematics; Matematikundervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate, describe and analyse the justification and the goals of mathematics education in compulsory school in Sweden. The focus here is on student teachers and their conceptions of why mathematics should be taught in school. LÄS MER

 5. 5. Matematiklärares kompetensutveckling online : policy, diskurs och meningsskapande

  Författare :Eva-Lena Erixon; Ninni Wahlström; Johan Öhman; Maria Bjerneby-Häll; Andreas Ryve; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics teachers; mathematics education; professional development; communication online; education policy; discourse; meaningmaking; Pedagogik; Education; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Different forms of professional development online are becoming increasingly common for teachers and the aim of the thesis is to contribute knowledge about online professional development for mathematics teachers and the relationship between professional development, educational policy, and mathematics teaching practice. In the thesis, professional development refers to organized professional development in terms of university courses. LÄS MER