Sökning: "Kajsa Falkner"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Kajsa Falkner.

 1. 1. Lärare och skolans omstrukturering : Ett möte mellan utbildningspolitiska intentioner och grundskollärares perspektiv på förändringar i den svenska skolan : [an encounter between political intentions and compulsory school teachers' perspective of school changes in Sweden]

  Författare :Kajsa Falkner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; political intention; teacher s conception; school change; restructuring; proletarianization; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The endeavour of this dissertation is to search for an understanding of the restructuring withinthe Swedish Comprehensive School System during the 80's and 90's. To that purpose the authorhas described the political intentions of the current restructuring (in terms of decentralization,freedom of choice and privatization) and the teachers' conceptions of the school changes. LÄS MER

 2. 2. Resultatinriktad individualisering i skolans inre arbete : En grundad teori om utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner på grundskolans högstadium

  Författare :Gabriella Höstfält; Inger Eriksson; Kajsa Falkner; Tomas Englund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Result-orientated individualization; national curriculum; grounded theory; visualizing accountability; being aware of responsibility; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to generate a grounded theory that explains the content of teachers' and students' work with personal development dialogues and individual development plans using written assessments, all regulated in the national result-oriented curriculum for the Swedish compulsory school. Two secondary schools participated and data was collected on two occasions. LÄS MER

 3. 3. Lärares dilemman

  Författare :Helge Räihä; Per Ledin; Kajsa Falkner; Jan Anward; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; teacher; dilemma; media; trust; derivation; rationality; connective; logical; predicative; modal; Swedish language; Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The topic of the present dissertation is teachers’ everyday dilemmas and the use of language to deal with these dilemmas. The concept of dilemma is compared to the concept of risk and the concept of paradox. The theoretical background consists of sociological systems theory and linguistic pragmatic theory. LÄS MER