Kronans skatter och bröders bröd : den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719-1775

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.