Sökning: "Jens Lindberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jens Lindberg.

 1. 1. Externa effekter av dryckesförpackningar : en studie av några åtgärder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bonnier

  Författare :Jens Lindberg; [1973]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Orsak: Våldtäkt : om våldtagna män i medicinsk praktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Jens Lindberg; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rape; male rape; sexual victimization; sexual violence; victimhood; patient; treatment; healthcare; medicine; medical practice; care practices; logics; poststructuralism; discourse theory; ethnography; gender; masculinity; body; gender equality; heteronormativity; Våldtäkt; våldtäkt på män; sexuellt våld; offerskap; patient; bemötande; sjukvård; medicin; medicinsk praktik; vårdpraktiker; logikperspektivet; poststrukturalism; diskursteori; etnografi; etnologi; genus; könsroller; maskulinitet; kropp; jämställdhet; heteronormativitet.; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Within the Swedish healthcare system, the care of raped men varies and many hospitals lack specific programmes. The aim of the thesis is to describe and analyse how meanings about rape and raped men are produced within Swedish healthcare. LÄS MER