Sökning: "Helene"

Visar resultat 1 - 5 av 215 avhandlingar innehållade ordet Helene.

 1. 1. - Vanmaktens makt : Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelsvit och Änkan

  Författare :Helene Blomqvist; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; secularization; ontology; theodicy problem; Sven Delblanc; hermeneutics; narratology; Paul Ricoeur; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Så säger en av romangestalterna i Sven Delblancs Samuelsvit ochger därmed uttryck – ett av många – åt något som skulle kunna benämnas ’vanmaktens makt’. Vanmaktens makt har också blivit titeln på denna undersökning av sekulariseringstematiken i Delblancs Samuelsvit och Änkan. LÄS MER

 2. 2. MRSA and other resistant bacteria : prevalence, patient and staff experiences, wounds and infection control

  Författare :Helene Andersson; Bjöörn Fossum; Christina Lindholm; Mats Kalin; Eva Johansson; Sophiahemmet Högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MRSA; VRE; ESBL; Colonization; Infection control; Wound; Patient experiences; Staff experiences; Nursing care; Qualitative interview; Qualitative content analysis; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MRSA;

  Sammanfattning : Antibiotic resistance has become a major and serious global problem in healthcare. Limited treatment options for infections caused by these organisms can lead to increased morbidity and mortality. LÄS MER

 3. 3. Bara kärlekens blommande träd : Delblancs Samuelssvit som struktural

  Författare :Helene Blomqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bohuslänska gårdar som form och funktion : en fördjupad analys

  Författare :Helene Carlsson; Magnus Rönn; Ulrich Lange; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för elevers textskapande : En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter

  Författare :Helene Dahlström; Lena Boström; Ulla Damber; Per-Olof Erixon; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agency; digital resources; literacy; multimodality; text making;

  Sammanfattning : Modern society is characterised by change. Humans’ ways of communicating have changed in many ways due to society’s social, linguistic, cultural and textual plurality. The digitalisation of society has contributed considerably to the changed conditions for communication and representation that have emerged. LÄS MER