Sökning: "långtidseffekter av cancerbehandling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden långtidseffekter av cancerbehandling.

  1. 1. Gonadal Function and Bone Mineral Density in Young Male Cancer Survivors

    Författare :Sigrid Isaksson; Malmö Reproduktionsmedicin; []
    Nyckelord :Testikelcancer; barncancer; långtidseffekter av cancerbehandling; bentäthet; hypogonadism; fertilitet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER