Sökning: "Göteborg [Gothenburg]"

Visar resultat 1 - 5 av 490 avhandlingar innehållade orden Göteborg [Gothenburg].

 1. 1. Det lokala möter världen. Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg : The Local Meets the World: Cultural Policy (Re)construction in the City of Göteborg during the 1990s

  Författare :Jenny Johannisson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural policy; cultural policy rationale; discourse; globalization; Göteborg; instrumentality; model of governance; neo-pragmatism; policymaking; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis aims at producing knowledge about a cultural policy (re)construction process in the City of Göteborg, Sweden. Cultural policy is understood as public interventions in the cultural field, with the term public referring mainly to the democratic political-administrative organisation. LÄS MER

 2. 2. Konstliv i Göteborg : konstföreningen, museisamlingen och mecenaten Bengt Erland Dahlgren

  Författare :Charlotta Kerstin Hanner Nordstrand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; art collecting; art societies; Gothenburg; 19th century art; B. E. Dahlgren;

  Sammanfattning : The subject matter of this dissertation concerns the activities promoting art life in early to mid 19th century Gothenburg.... LÄS MER

 3. 3. Dis(re)membering Spaces: Swedish Modernism in Law Courts Controversy

  Författare :Michael Landzelius; University of Gothenburg; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Asplund; Göteborg.; Law and space; Preservation; Sweden; Mass media and architecture; Modernity; Mass media and architecture; Law and space; Modernity; Preservation; Asplund; Sweden; Göteborg.;

  Sammanfattning : The dissertation addresses the public controversy, as reflected in newspaper coverage, over the 1936 Law Courts Annex in Göteborg, Sweden. The controversy is conceived as a tension-filled, multi-layered conjuncture of urban rivalry within the nation-state. LÄS MER

 4. 4. Wastelands of difference? Urban nature and more-than-human difference in Berlin and Gothenburg

  Författare :Mathilda Rosengren; Matthew Gandy; Maan Barua; Steve Hinchliffe; University of Cambridge; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Berlin; Gothenburg; more-than-human ethnography; multispecies ethnography; more-than-human geography; urban green space; urban wastelands; landscape architecture; urban planning; non-human agency; affect; Stadtbrachen; Brachen; Anita-Berber-Park; St. Thomas Friedhof; Natur-Park Südgelände; Park am Gleisdreieck; Göteborg; Trollspisberget; Högåsberget; Frihamnen; Mossen; bostadsnära natur; Urban studies; Urbana studier;

  Sammanfattning : This thesis explores more-than-human entanglements of contemporary urban environments in order to develop a rearticulation of urban landscapes as spaces decidedly beyond the exclusively human. Taking its cue from the question “How do we live with urban difference today?,” such spaces, the thesis argues, emerge through, as well as change with, a variety of socio-ecological entwinements. LÄS MER

 5. 5. "Handel och Bacchus eller Händel och Bach?" Det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg under andra hälften av 1800-talet

  Författare :Anders Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Göteborg; 1800-talet; borgerligt musikliv; salongskultur; orkesterbildning; offentlighetsbildning; representativ offentlighet; borgerlig offentlighet; professionalisering av musiklivet; demokratisering av musiklivet; klassisk konsert; Joseph Czapek; Bedrich Smetana; Andreas Hallén;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver musiklivet i Göteborg under andra hälften av 1800-talet, såväl det privata som det offentliga. Fokus är på professionella orkesterbildningar från Joseph Czapeks orkester under 1850-talet fram tills dess att Göteborg orkesterförening bildas 1905 och däremellan i synnerhet Göteborg orkester (1862–66) och Göteborgs musikförening (1872–78). LÄS MER