Sökning: "Göteborg [Gothenburg]"

Visar resultat 1 - 5 av 460 avhandlingar innehållade orden Göteborg [Gothenburg].

 1. 1. Det lokala möter världen. Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg : The Local Meets the World: Cultural Policy (Re)construction in the City of Göteborg during the 1990s

  Författare :Jenny Johannisson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural policy; cultural policy rationale; discourse; globalization; Göteborg; instrumentality; model of governance; neo-pragmatism; policymaking; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis aims at producing knowledge about a cultural policy (re)construction process in the City of Göteborg, Sweden. Cultural policy is understood as public interventions in the cultural field, with the term public referring mainly to the democratic political-administrative organisation. LÄS MER

 2. 2. Konstliv i Göteborg : konstföreningen, museisamlingen och mecenaten Bengt Erland Dahlgren

  Författare :Charlotta Kerstin Hanner Nordstrand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; art collecting; art societies; Gothenburg; 19th century art; B. E. Dahlgren;

  Sammanfattning : The subject matter of this dissertation concerns the activities promoting art life in early to mid 19th century Gothenburg.... LÄS MER

 3. 3. Dis(re)membering Spaces: Swedish Modernism in Law Courts Controversy

  Författare :Michael Landzelius; University of Gothenburg; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Asplund; Göteborg.; Law and space; Preservation; Sweden; Mass media and architecture; Modernity; Mass media and architecture; Law and space; Modernity; Preservation; Asplund; Sweden; Göteborg.;

  Sammanfattning : The dissertation addresses the public controversy, as reflected in newspaper coverage, over the 1936 Law Courts Annex in Göteborg, Sweden. The controversy is conceived as a tension-filled, multi-layered conjuncture of urban rivalry within the nation-state. LÄS MER

 4. 4. Johann Andreas Stein’s 1781 Claviorganum and the Construction of Art in Eighteenth-Century Augsburg

  Författare :Robin Blanton; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Patrick Alströmer; Augsburg; claviorgan; Carl Philip Emanuel Bach; Empfindsamkeit; fortepiano; Gothenburg; music aesthetics; Prellzungenmechanik; public sphere; Christian Friedrich Daniel Schubart; Johann Andreas Stein; Paul von Stetten the Younger; 18 century;

  Sammanfattning : The latter half of the eighteenth century saw the piano’s rise in popularity in Europe, and alongside it many one-of-a-kind keyboard instruments that used the new technology of the hammer action in innovative ways. Recent scholarship revises the older view of these inventions as bizarre “dead ends,” suggesting that like the piano, they filled contemporary musical needs. LÄS MER

 5. 5. "Handel och Bacchus eller Händel och Bach?" Det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg under andra hälften av 1800-talet

  Författare :Anders Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Göteborg; 1800-talet; borgerligt musikliv; salongskultur; orkesterbildning; offentlighetsbildning; representativ offentlighet; borgerlig offentlighet; professionalisering av musiklivet; demokratisering av musiklivet; klassisk konsert; Joseph Czapek; Bedrich Smetana; Andreas Hallén;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver musiklivet i Göteborg under andra hälften av 1800-talet, såväl det privata som det offentliga. Fokus är på professionella orkesterbildningar från Joseph Czapeks orkester under 1850-talet fram tills dess att Göteborg orkesterförening bildas 1905 och däremellan i synnerhet Göteborg orkester (1862–66) och Göteborgs musikförening (1872–78). LÄS MER