Sökning: "urbanity"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet urbanity.

 1. 1. Konstruktionen av framtidens stad : Arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i Sverige 1989-2003

  Detta är en avhandling från Stockholm : Hemmavid förlag

  Författare :Klas Ramberg; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; town planning; architecture; visions; representations; space; place; translation; assemblage; governmentality; quality; urbanity; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to show what values affect visions expressed in architectural competitions about housing and town planning in Swedish cities between 1989 and 2003. Four questions have guided the study: the changes that take place in the competition process; the social and spatial components and relations future neighborhood are put together of; the qualities that architectural competitions take into account; and the kind of urbanity the competitions lead to if the proposals are realised. LÄS MER

 2. 2. Moulin Rouge på svenska Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Ivarsson Lilieblad; Peter Aronsson; Marie C. Nelson; Pelle Snickars; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural history; visual culture; popular culture; turn of the century 1900; urbanity; hegemony; taste; Kulturhistoria; visuell kultur; populärkultur; sekelskiftet 1900; urbanitet; hegemoni; smak; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syfte med den här avhandlingen är att empiriskt kartlägga framväxten och utvecklingen av varietéunderhållningen i Stockholm 1870-1920, för att kunna förstå både förhållandet till dess transnationella förebilder, ekonomiska dynamik, kulturella dragningskraft, samt förklara hur genren kom att uppfattas i den offentliga debatten. Med teorier hämtade från Antonio Gramsci och Pierre Bourdieu diskuteras varietéerna som ett uttryck för det sena 1800-talets samhällsförändringar och marknadskapitalistiska dynamik, som bl. LÄS MER

 3. 3. Planerat, alltför planerat : En perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sara Westin; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planning; architecture; urbanity; contra-finality; expert knowledge; power; paradox; perspectivism; psychoanalysis; space syntax; flâneur; alienation; reasoning rules; form process; Apollo Dionysus; logic dialectics; philobatia ocnophilia; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Why is it that modern architects and planners ? these benevolent and socially visionary ?experts? ? have created environments that can make one feel so uneasy? Such is the question that eventually grew into this thesis, where the aim is to enter into and understand the gap between ideals and realities in planning and architecture, with particular focus on projects that try to create an ?urban atmosphere?. As a starting point the author returns to the feelings she felt when she first visited one of these expertly planned areas; what the architects had described as an attractive, urban environment was to her a ghost town without life. LÄS MER

 4. 4. L'Etat, c'est pas moi : Reframing citizenship(s) in the Baltic republics

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Olivier Danjoux; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consensus; language; ethnicity; culture; urbanity; time; exogamy; post-communism; communism; totalitarianism; Soviet Union; Estonia; Latvia; Lithuania; Baltic; citizenship; nation; conflict; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This book speaks to readers with a particular interest in the Baltic states as well as to those with a broader interest in post-communist democratization and citizenship. The notion of citizenship has not been prominent in academic perspectives on post-communism. This study aims at bringing citizenship back into these perspectives. LÄS MER

 5. 5. Policing Public Women The Regulation of Prostitution in Stockholm 1812-1880

  Detta är en avhandling från Stockholm : Atlas

  Författare :Yvonne Svanström; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; prostitution; Stockholm; public women; sexual contract; feminist theory; public space; public sphere; urbanity; medical profession; venereal disease; the police force; municipal authority; brothels; Carole Pateman; Jürgen Habermas; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This dissertation studies the development of a regulation of prostitution in Stockholm during the period 1812-1880. The development of the regulation system is seen in the light of an analytical framework, developed from Carole Pateman's ideas on the sexual contract, and a feministic critique and elaboration of Jürgen Habermas's ideas on the public sphere. LÄS MER