Sökning: "CXC chemokines"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden CXC chemokines.

 1. 1. On CXC Chemokines in Endotoxin-Induced Liver Injury

  Detta är en avhandling från Lidbergs grafiska AB, Skurup

  Författare :Xiang Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ortopedi; traumatologi; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; Surgery; patologisk anatomi; Patologi allmän ; pathological anatomy; General pathology; intravital microscopy; liver damage; Adhesion; CXC chemokines;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid en infektion aktiveras vårt immunförsvar och sätter igång ett inflammatoriskt svar med uppgift att eliminera de främmande mikroberna. Det inflammatoriska svaret är nödvändigt för vår överlevnad och en naturlig del av all läkning. LÄS MER

 2. 2. On the role of mast cells in chemokine-induced leukocyte recruitment

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Yusheng Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chemokines; mast cells; TNF-alpha; dexamethasone; P-selectin; E-selectin; activation; Medicine human and vertebrates ; endothelial cells; adhesion; Neutrophil; Medicin människa och djur ; recruitment;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inflammation är vävnadens svar på yttre störning och syftar till att eliminera främmade ämnen såsom bakterier men under vissa omständigheter initieras den inflammatoriska reaktionen av ofarliga substanser eller för starkt mot patogener och kan därmed orsaka vävnadsskada och är en underliggande mekanism vid många vanliga sjukdomar inkluderande allergier, blodförgiftning och inflammatorisk tarmsjukdom. Den viktigaste komponenten i den inflammatoriska reaktionen är vävnadsinfiltrationen av leukocyter. LÄS MER

 3. 3. On Neutrophil and Platelet Adhesive Interactions in Septic Lung Injury

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Asad Muhammad; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Leukocytes; chemokines; platelets; lung; sepsis;

  Sammanfattning : Sepsis induced by intestinal perforation is a life-threatening illness and is a frequent cause of leukocyte-mediated lung injury. Although antimicrobial therapy has been the central clinical strategy for these patients, the survival rates in such patients are still very low because of their impaired host defense mechanisms. LÄS MER

 4. 4. SIGNALING MECHANISMS IN SEPSIS-INDUCED IMMUNE DYSFUNCTION

  Detta är en avhandling från Surgery Research Unit

  Författare :Zirak Hasan; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; abdominal sepsis; neutrophil; lung; chemokines; infection; T-cells; CD44; Rho-kinase; isoprenylation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sepsis, blodförgiftning, är ett potentiellt allvarlgt och komplicerat kliniskt syndrom samt är en av de vanligaste orsakerna till döden på intensivvårdsavdelningar. Cirka 200 per 100,000 invånare i Sverige drabbas årligen av svår sepsis. Sepsis är systemisk inflammatorisk reaktion mot mikrobiell invadering. LÄS MER

 5. 5. Mechanisms of neutrophil recruitment in septic lung injury

  Detta är en avhandling från Surgery Research Unit

  Författare :Karzan Palani; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sepsis; infection; neutrophil; lung; chemokines; apoptosis; CD44; F-actin; peptides;

  Sammanfattning : Sepsis is one of leading cause of death despite aggressive surgical intervention and antibiotic therapies. Excessive neutrophil recruitment is a major feature in early phase with immune system dysfunction at later phase. Lung is the most vulnerable, critical and sensitive organ during sepsis process. LÄS MER