Sökning: "infection"

Visar resultat 1 - 5 av 2152 avhandlingar innehållade ordet infection.

 1. 1. Molecular determinants of disease severity in urinary tract infection

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Ines Ambite; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Asymptomatic bacteriuria; urinary tract infection; acute pyelonephritis; cystitis; Escherichia coli 83972; host response; NlpD; RNA Polymerase II; transcription regulation; inflammasome; Il-1β; ASC; NLRP-3; hyper-inflammatory disorder; MMP-7; IL-1RA; genetic susceptibility; IRF-7; siRNA therapy; P fimbriae; type 1 fimbriae;

  Sammanfattning : In the urinary tract, Escherichia coli infection may result in life-threatening disease, or asymptomatic bacterial carriage, comparable to bacterial commensalism in the gut. Pathogenic strains trigger a disease provoking host response which differs depending on the infected organ. LÄS MER

 2. 2. Urinary tract infection a serious health problem in old women

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Irene Eriksson; Högskolan i Skövde.; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Medicin; urinary tract infection; old women; risk factors; delirium; experience; nursing; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Geriatrics and medical gerontology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Geriatrik och medicinsk gerontologi; geriatrik; Geriatrics;

  Sammanfattning : Urinary tract infection (UTI) is a common bacterial infection in women of all ages but the incidence and prevalence increase with age. Despite the high incidence of UTI, little is known about its impact on morale or subjective wellbeing and daily life in old women. LÄS MER

 3. 3. Aerococcal infections - from bedside to bench and back

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Erik Senneby; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aerococcal infections;

  Sammanfattning : Bakteriesläktet Aerococcus består av åtta arter av s.k. Grampositiva kocker. Den första arten, A. LÄS MER

 4. 4. Contact activation on bacterial surfaces - a virulence mechanism

  Detta är en avhandling från Kristin Persson, BMC B14, Tornavägen 10, 221 84 lund

  Författare :Kristin Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General biomedical sciences; Biomedicinska vetenskaper allmänt ; sepsis; infection; S. aureus; S. typhimurium; E. coli; curli; fibrinopeptides; fibrinogen; Coagulation; contact system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En bakteries förmåga att orsaka sjukdom beror till viss del på vilka molekyler, så kallade virulensfaktorer, som bakterien kan utsöndra eller har på sin yta, samt på hur effektivt värdens immunförsvar är. I människans försvar mot infektioner spelar inflammation och koagulation en stor roll. LÄS MER

 5. 5. Bacterial antibody hydrolyzing enzymes – as bacterial virulence factors and biotechnological tools

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Eleni Bratanis; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunoglobulins; Immunomodulation; Antibody mediated immunity; Glycosylation; Bacterial virulence; Bacterial enzymes; Biotechnology; streptococcus pyogenes; Bdellovibrio bacteriovorus;

  Sammanfattning : Antibodies are an essential part of the human immune system, and antibody mediated immunity has been an area of interest for many researchers for almost a century. An accumulation of knowledge regarding antibody structure, glycosylation and receptor interactions has contributed to the current understanding of antibody mediated immunity. LÄS MER