Sökning: "Xiang Li"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Xiang Li.

 1. 1. On CXC Chemokines in Endotoxin-Induced Liver Injury

  Detta är en avhandling från Lidbergs grafiska AB, Skurup

  Författare :Xiang Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ortopedi; traumatologi; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; Surgery; patologisk anatomi; Patologi allmän ; pathological anatomy; General pathology; intravital microscopy; liver damage; Adhesion; CXC chemokines;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid en infektion aktiveras vårt immunförsvar och sätter igång ett inflammatoriskt svar med uppgift att eliminera de främmande mikroberna. Det inflammatoriska svaret är nödvändigt för vår överlevnad och en naturlig del av all läkning. LÄS MER

 2. 2. Numerical approaches to droplet growth in atmospheric turbulence

  Detta är en avhandling från Stockholm University

  Författare :Xiang-Yu Li; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; turbulence; coagulation; condensation; rain formation; Atmospheric Sciences and Oceanography; atmosfärvetenskap och oceanografi;

  Sammanfattning : The bottleneck problem of cloud droplet growth is one of the most challenging problems in cloud physics. Cloud droplet growth is neither dominated by con-densation nor gravitational collision in the size range of 15–40 μm in radius. Turbulence-generated collision has been thought to be the mechanism to bridge the size gap, i.e. LÄS MER

 3. 3. Droplet growth in atmospheric turbulence A direct numerical simulation study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Meteorology, Stockholm University

  Författare :Xiang-Yu (李翔宇) Li; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cloud micro-physics; turbulence; inertial particles; DNS; condensation; collision; coalescence; Atmospheric Sciences and Oceanography; atmosfärvetenskap och oceanografi;

  Sammanfattning : This Ph.D. thesis examines the challenging problem of how turbulence affects the growth of cloud droplets in warm clouds. Droplets grow by either condensation or collision. LÄS MER