Sökning: "intravital microscopy"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden intravital microscopy.

 1. 1. Microvascular reactions in acute inflammation : an intravital microscopy study in the hamster

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jakob Björk; Uppsala universitet.; [1984]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gastric mucosal microcirculation and acid secretion : an intravital microscopy study in the rat

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lena Holm-Rutili; Uppsala universitet.; [1985]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Matrix metalloproteinases in natural killer cells. Expression of MMPs, IL-2 activation and killer cell interactions with Matrigel® and model tumours

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Per Albertsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Protease; matrix metalloproteinase; killer cell; IL-2; Matrigel; B16 melanoma; tumour infiltration; invasion assay; zymography; Western blot; RT-PCR; light microscopy; fluorescence; electron microscopy;

  Sammanfattning : Introduction: IL-2 activated natural killer (A-NK) cells can recognize malignant cells and exert tumouricidal activities by multiple mechanisms that require close contact with the target cells. Upon adoptive transfer, some A-NK cells accumulate in tumours by migrating from the vascular bed to a position inside the malignant tissue, forming close contacts with target cells. LÄS MER

 4. 4. On CXC Chemokines in Endotoxin-Induced Liver Injury

  Detta är en avhandling från Lidbergs grafiska AB, Skurup

  Författare :Xiang Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ortopedi; traumatologi; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; Surgery; patologisk anatomi; Patologi allmän ; pathological anatomy; General pathology; intravital microscopy; liver damage; Adhesion; CXC chemokines;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid en infektion aktiveras vårt immunförsvar och sätter igång ett inflammatoriskt svar med uppgift att eliminera de främmande mikroberna. Det inflammatoriska svaret är nödvändigt för vår överlevnad och en naturlig del av all läkning. LÄS MER

 5. 5. Functional characterization of pro-angiogenic neutrophils

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jalal Lomei; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; angiogenesis; leukocytes; neutrophils; pro-angiogenic neutrophils; islets transplantation; intravital microscopy; aortic ring assay; phagocytosis; ROS production; hypoxia; vascular permeability; neutrophil recruitment; Medical Cell Biology; Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : The vascular system stretches throughout the body to provide oxygen, nutrition, and to remove waste products from cell metabolism. Angiogenesis, formation of new blood vessels by sprouting from pre-existing vessels, is one of the main mechanisms involved in blood vessel formation. LÄS MER