Sökning: "E-selectin"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet E-selectin.

 1. 1. Endothelial-leukocyte interactions

  Detta är en avhandling från Maria Olofsson, Department of Cell and Molecular Biology, Box 94, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Maria Olofsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Histology; endothelial cell; leukocyte; apoptosis; mitochondria; heparin binding protein; vascular permeability; E-selectin; migration; rolling; cytochemistry; histochemistry; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Trots att kroppen skyddas av ett hudlager på utsidan och av epitelceller i kroppens inre organ utsätts vi hela tiden för infektioner. När en vävnad blir infekterad börjar cellerna utsöndra inflammatoriska mediatorer som bland annat orsakar svullnad och rodnad. LÄS MER

 2. 2. On the role of mast cells in chemokine-induced leukocyte recruitment

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Yusheng Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chemokines; mast cells; TNF-alpha; dexamethasone; P-selectin; E-selectin; activation; Medicine human and vertebrates ; endothelial cells; adhesion; Neutrophil; Medicin människa och djur ; recruitment;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inflammation är vävnadens svar på yttre störning och syftar till att eliminera främmade ämnen såsom bakterier men under vissa omständigheter initieras den inflammatoriska reaktionen av ofarliga substanser eller för starkt mot patogener och kan därmed orsaka vävnadsskada och är en underliggande mekanism vid många vanliga sjukdomar inkluderande allergier, blodförgiftning och inflammatorisk tarmsjukdom. Den viktigaste komponenten i den inflammatoriska reaktionen är vävnadsinfiltrationen av leukocyter. LÄS MER

 3. 3. Systemic sclerosis vascular, pulmonary and immunological aspects

  Detta är en avhandling från Umeå : Reumatologi

  Författare :Grethe Neumann Andersen; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Systemic sclerosis; interstitial lung disease; MMP-9; Th1 Th2; transcription factors; NO; iNOS; E-selectin; endothelium-dependent dilation; endothelium-independent dilation.; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Rheumatology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Reumatologi;

  Sammanfattning : In systemic sclerosis (SSc), interstitial lung disease (ILD) and engagement of the vascular system lead to increased morbidity and mortality.The aim of this thesis was to elucidate, in a consecutively included cohort of SSc (limited and diffuse) patients (n = 33), the T cell cytokine profile driving the disease in ILD and to explore the role of matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) and its inhibitor: tissue inhibitor of metalloproteinase 1 (TIMP-1) in the extracellular matrix (ECM) degrading process leading to fibrous scarring and honey combing. LÄS MER

 4. 4. Role of glycosylation in regulation of E-selectin expression on endothelial cells

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jan Strindhall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Endothelial cells located on the vessel walls play an important role in inflammation. In response to cytokines or other inflammatory mediators endothelial cells will express different cell adhesion molecules that are involved in binding of circulating leukocytes to the endothelium. LÄS MER

 5. 5. Innate immune response in human endothelial cells : characterization and regulation of E-selectin, ICAM-I and cytokine expression and the role of Staphylococcus aureus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jan Strindhall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Endothelial cells located on the vessel walls play an important role in inflammation. In response to cytokines or other inflammatory mediators such as microorganisms, endothelial cells express cell adhesion molecules such as E-selectin and ICAM-1 that are involved in binding circulating leukocytes to the endothelium. LÄS MER