Sökning: "Ingmar Dureman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingmar Dureman.

  1. 1. Miljöproblemens psykologi : Fyra empiriska rapporter med sammanfattning

    Författare :Bo Edvardsson; Ingmar Dureman; Stig Lindholm; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; miljöpsykologi; miljöproblem; attityd; kommunikation; subjektiva besvär; prediktion; handlingsbenägenhet; aktivitet; Environmental psychology; Miljöpsykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; Psykologi; Psykologi; Psychology;

    Sammanfattning : En avhandling om miljöproblemens psykologi med enkätdata från 1972 inriktade på attityder, kommunikation, subjektiva besvär, handlingsbenägenheter och aktiviteter.... LÄS MER