Miljöproblemens psykologi : Fyra empiriska rapporter med sammanfattning

Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

Sammanfattning: En avhandling om miljöproblemens psykologi med enkätdata från 1972 inriktade på attityder, kommunikation, subjektiva besvär, handlingsbenägenheter och aktiviteter.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.