Sökning: "Anders Malmström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Malmström.

  1. 1. Handlingar rörande öfversten C. O. Lagercrantz och finska kriget 1741 och 1742. Med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse utgifne af Mag. Carl Gust. Malmström ... och Anders Tynell af Westmanlands och Dala landskap stip. Grönvall. På gustavianska lärosalen den 22 mars 1854 p. v. t. e. m., II

    Detta är en avhandling från Upsala, Wahlström & C. 1854

    Författare :Carl Gustaf Malmström; Uppsala universitet.; [1854]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER