Sökning: "energy efficiency and conservation"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden energy efficiency and conservation.

 1. 1. Plan and Reality Municipal Energy Plans and Development of Local Energy Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Stenlund Nilsson Ivner; Anders Mårtensson; Bengt Johansson; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; municipal energy planning; energy management; energy systems; systems; renewable energy; energy conservation; municipality; local authority; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Sammanfattning : Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje svensk kommun ha en energiplan för tillförsel för tillförsel och användning av energi. Huruvida energiplanering är ett bra sätt att styra det kommunala energisystemet är dock omdebatterat. LÄS MER

 2. 2. Heat demand profiles of buildings' energy conservation measures and their impact on renewable and resource efficient district heating systems

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Lukas Lundström; Mälardalens högskola.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; district heating; energy conservation; weather normalisation; typical meteorological year; building energy simulation; system analysis; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : Increased energy performance of the building stock of European Union is seen as an important measure towards mitigating climate change, increasing resource utilisation efficiency and energy supply security. Whether to improve the supply-side, the demand-side or both is an open issue. LÄS MER

 3. 3. Investments, system dynamics, energy management and policy a solution to the metric problem of bottom-up supply curves

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Fabian Levihn; KTH.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Investments; Energy Management; Policy; MACC; CSC climate change abatement; energy efficiency and conservation; system dynamics; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : Today, issues such as climate change and increased competition for scarce resources puts pressure on society and firms to transform. Change is not easily managed though, especially not when relating to production or consumption of energy carriers such as district heating or electric power. LÄS MER

 4. 4. Energy efficiency in heritage buildings Conservation approaches and their impact on energy efficiency measures

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Tomas Örn; Luleå tekniska universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency heritage buildings; Arkitektur; Architecture;

  Sammanfattning : The impeding climate change challenge urges for a reduction of energy use in the built environment. Buildings account for nearly 40% of the total energy use and about 35% of the greenhouse gas emissions in Europe. LÄS MER

 5. 5. Energy Feedback and Demand Response Strategies Exploring Household Engagement and Response Using a Mixed Methods Approach

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anders Nilsson; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy feedback; demand response; household energy consumption; energy efficiency and conservation; demand flexibility; smart grids; smart homes; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : Real-time energy feedback (EF) and demand response using dynamic pricing tariffs (DR) have been suggested as effective intervention strategies to meet the need for increased energy efficiency and demand flexibility in the residential sector. Although previous studies provide some empirical support for the effectiveness of EF and DR, evaluation approaches used in practical experiments and field trials commonly suffer from several methodological shortcomings, preventing deeper of knowledge on the potential and barriers for EF and DR to influence household energy consumption. LÄS MER