Sökning: "T Brown"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden T Brown.

 1. 1. Aquatic primary producers in toxicity testing : emphasis on the macroalga Ceramium strictum

  Författare :Britta Eklund; Murray T. Brown; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :marin ekologi; Marine Ecology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ancient DNA as a Means to Investigate the European Neolithic

  Författare :Helena Malmström; Anders Göterström; Gunilla Holmlund; T Brown; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Molecular genetics; aDNA; contamination; authentication; mtDNA; Neolithisation; Genetik;

  Sammanfattning : The transition from a hunter-gatherer lifestyle to a farming lifestyle, i.e. the Neolithisation, is arguably the most important event in human prehistory. While the geography and dating of the Neolithisation is well known, the process is still under debate, especially if it occurred through diffusion of ideas or with migrating farmers. LÄS MER

 3. 3. Studies on novel interactors in human adipose tissue

  Författare :Amanda T. Pettersson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Obesity is associated with a mild inflammation and altered protein secretion in adipose tissue. These changes have been suggested to contribute to the development of obesity-associated disorders including, insulin resistance, dyslipidemia, type 2 diabetes and cardiovascular disease. LÄS MER

 4. 4. Advancing the state of geospatial electrification modelling: New data, methods, applications, insight and electrification investment outlooks

  Författare :Alexandros Korkovelos; Viktoria Martin; Mark I. Howells; Francesco Fuso Nerini; Hans-Holger Rogner; Ed Brown; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning :  I skrivande stund uppskattas 860 miljoner människor globalt sakna tillgång till el. Målet att uppnå universal tillgång till el under det kommande decenniet – i enlighet med mål 7 av de globala målen för hållbar utveckling (SDG 7) – indikerar att många länder snart kommer att behöva införa riktlinjer, handlingsplaner och policys för att påskynda elektrifieringstakten. LÄS MER

 5. 5. The unexpected implications of opening up innovation : A multi-perspective study of the role of Open Innovation practices in mature industries

  Författare :Andres Ramirez-Portilla; Terrence Brown; Enrico Cagno; Marcel Bogers; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; open innovation; practices; innovation performance; industrial performance; sustainability; SMEs; manufacturing sector; automotive industry; foundry industry; food industry; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : The way firms innovate has notably changed in recent years. A clear example is the manufacturing sector which has been experiencing a new revolution in production and innovation. Linked to this industrial shift, manufacturing firms have been adopting more open and collaborative practices to innovate. LÄS MER