Sökning: "Anders Lidgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Lidgren.

  1. 1. Hypoxia inducible factor-1α in renal cell carcinoma

    Detta är en avhandling från Umeå : Kirurgisk och perioperativ vetenskap

    Författare :Anders Lidgren; Börje Ljungberg; Torgny Rasmuson; Kjell Grankvist; Anders Bergh; Per-Uno Malmström; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; renal cell carcinoma; hypoxia; RT-PCR; angiogenesis; western blot; tissue microarray; protein; mRNA; HIF-1 alpha; GLUT-1; survival; MEDICINE Surgery Surgical research Urology and andrology; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Urologi och andrologi;

    Sammanfattning : Hypoxia Inducible Factor-1α in Renal Cell CarcinomaDepartments of Surgical and Perioperative Sciences, Urology and Andrology; Radiation Sciences, Oncology; Medical Biosciences, Pathology; and Medical Biosciences, Clinical Chemistry, Umeå University, Umeå, SwedenBackground: Renal cell carcinoma (RCC) accounts for approximately 2-3% of all human cancers. A distinguished feature of RCC is vascularisation and among the three dominating RCC types conventional RCC (cRCC) generally is more vascularised than papillary RCC (pRCC) and chromophobe RCC (chRCC). LÄS MER