Sökning: "Abortion"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade ordet Abortion.

 1. 1. Unintended Pregnancy, Abortion and Prevention Women and Men's Experiences and Needs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marlene Makenzius; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Induced abortion; Risk factors; Unwanted pregnancy; Repeat abortion; Patient satisfaction; Prevention; Existential expression; Home abortion; Care; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Women and men’s experiences and needs in relation to induced abortion, and their views on the prevention of unintended pregnancies were explored through questionnaire studies at 10 and13 Swedish women’s clinics (Papers I–IV). Among 798 women in age range 14 – 49, 35% had experience of at least one previous abortion, and in the age range 20 – 49, 41%. LÄS MER

 2. 2. Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård åsikter, erfarenheter och upplevelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Meta Lindström; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; abortion; abortion care; abortion methods; experience; gynecologist; interaction; midwife; opinion; perception; work environment; VETERINARY MEDICINE Obstetrics and gynaecology; VETERINÄRMEDICIN Obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : Aim: To investigate gynecologists’ and midwives’ views and experiences regarding work in abortion care in Sweden.Methods: Questionnaire to gynecologists (n=269) and midwives (n=258 comprising 48 questions, response 85%. LÄS MER

 3. 3. Urban women applying for induced abortion. Studies of epidemiology, attitudes and emotional reactions

  Detta är en avhandling från Hanna Söderberg, Dep Obstetrics & Gynaecology, University Hospital-MAS, S-205 02 Malmö

  Författare :Hanna Söderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrik; reproduction; sexuality; andrology; Obstetrics; gynaecology; Induced abortion; risk areas; continued pregnancy; socio-demographic differences; reasons for abortion; interview study; selection bias; emotional distress; repeat abortion; ethnic problems; use of an compliance with contraceptives; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska Abort är ett av de vanligaste kriurgiska ingreppen i Sverige. 1989 var aborttalet för hela landet 21.5 per 1000 kvinnor i åldern 15-24 år. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har i många år haft det högsta aborttalen, vilka var för dessa 1989 28. LÄS MER

 4. 4. "Therapeutic abortion" on demand a social-psychiatric study of some background factors in legal abortion

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars Jacobsson; Umeå universitet.; [1975]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Recurrent spontaneous abortion : a clinical, immunological and genetic study

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Barbara Jablonowska; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Recurrent spontaneous abortion (RSA) is defined as the loss of three or more consecutive pregnancies before 20 completed gestational weeks. The condition affects 0.5-1% of all women. In the majority of women with RSA, the cause remains unexplained after genetic, endocrine, immunological and anatomical investigations of the couple. LÄS MER