Sökning: "Meta Lindström"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Meta Lindström.

 1. 1. Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård åsikter, erfarenheter och upplevelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Meta Lindström; Ann Lalos; Marianne Wulff; Lars Jacobsson; Karl-Gösta Nygren; [2007]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; abortion; abortion care; abortion methods; experience; gynecologist; interaction; midwife; opinion; perception; work environment; VETERINARY MEDICINE Obstetrics and gynaecology; VETERINÄRMEDICIN Obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : Aim: To investigate gynecologists’ and midwives’ views and experiences regarding work in abortion care in Sweden.Methods: Questionnaire to gynecologists (n=269) and midwives (n=258 comprising 48 questions, response 85%. LÄS MER

 2. 2. Testability of Dynamic Real-Time Systems

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet

  Författare :Birgitta Lindström; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Testability; Software testing; Real-time systems; Timeliness; Model-based testing; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi; Teknik; Technology;

  Sammanfattning : This dissertation concerns testability of event-triggered real-time systems. Real-time systems are known to be hard to test because they are required to function correct both with respect to what the system does and when it does it. LÄS MER

 3. 3. Testability of Dynamic Real-Time Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Birgitta Lindström; Sten F. Andler; Jeff Offutt; Paul Pettersson; Zebo Peng; Lionel Briand; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Testability; Software testing; Real-time systems; Timeliness; Model-based testing; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi;

  Sammanfattning : This dissertation concerns testability of event-triggered real-time systems. Real-time systems are known to be hard to test because they are required to function correct both with respect to what the system does and when it does it. LÄS MER

 4. 4. Diagnostic Evaluation of Schizophrenia for Genetic Studies

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Birgit Ekholm; Rolf Adolfsson; Erik Jönsson; Göran Sedvall; Leif Lindström; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; Schizophrenia; Diagnostic evaluation; Molecular genetic studies; Linkage; Association; Psykiatri; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; psykiatri; Psychiatry;

  Sammanfattning : Schizophrenia is one of the most severe mental disorders. Heredity is accepted as a major causative factor. To find molecular mechanisms behind schizophrenia, patient materials with reliable and valid diagnoses must be identified. LÄS MER

 5. 5. Försoning : ur ett vårdvetenskapligt perspektiv

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis förlag

  Författare :Lena-Karin Gustafsson; Å. Unni Lindström; Lena Wiklund; Elisabeth Severinsson; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reconciliation; health; suffering; narratives; hermeneutic; caring science; försoning; hälsa; lidande; berättelser; hermeneutik; vårdvetenska; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv belysa försoningens innebörder i förhållande till människans hälsa och lidande. Valet av perspektiv grundar sig på vårdvetenskapens ställningstaganden i relation till hälsa och lidande. LÄS MER