Sökning: "welding automation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden welding automation.

 1. 1. Modeling and simulation for welding automation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers

  Författare :Fredrik Sikström; Högskolan Väst.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Materials science Other processing assembly; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap Övrig bearbetning sammanfogning; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; welding automation; fixturing; finite element modeling; heat conduction; model order reduction; sensors; welding simulation; controller design; Welding automation; Heat conduction; Model order reduction; Finite element modeling; Controller design; Welding simulation; Sensors; Fixturing;

  Sammanfattning : Fusion welding of metals is an important manufacturing process. This thesis presents a modeling and simulation strategy for welding automation. It deals with the problem of mitigating discontinuities caused by this process, and focus is on a high joint performance and structural integrity. LÄS MER

 2. 2. Simulation of robot paths and heat effects in welding

  Detta är en avhandling från Department of Mechanical Engineering, Lund University

  Författare :Mikael Ericsson; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Produktionsteknik; Welding; Automation; robotics; Off-line programming; Robotics; Automatiska system; Production technology; control engineering; Finite Element Analysis; reglerteknik; robotteknik;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to develop a simulation tool and a method by which robot trajectories, temperature histories, residual stresses and distortion can be analysed and optimized off-line. This was performed by integrating robot simulation software with finite element analysis software. LÄS MER

 3. 3. Robotic Friction Stir Welding for Flexible Production

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University

  Författare :Jeroen De Backer; Högskolan Väst.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell arbetsvetenskap; Industrial engineering; Mechatronics; Mekatronik; Friction Stir Welding; Automation; Robotics; Aluminium; Lightweight design;

  Sammanfattning : Friction Stir Welding eller ”friktionsomrörningssvetsning” är en svetsprocess som kräver ett roterande verktyg som genom friktionsvärme får materialet att mjukna. Verktyget blandar runt det plastiska materialet mekaniskt och skapar en fog av hög kvalité. LÄS MER

 4. 4. Instrumentation and estimation for high temperature control

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers Reproservice

  Författare :Petter Hagqvist; Högskolan Väst.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Physics; Fysik; Additive Manufacturing; Automation; Emissivity; Emissivity Compensated Spectral Pyrometry; Laser Metal Wire Deposition; Metal Deposition; Pyrometry; Resistance Feedback Control; Thermometry; Varying Emissivity;

  Sammanfattning : Within a variety of industrially relevant high temperature production processes such as welding, heat treatment and metal deposition, the quality of the manufactured component is largely affected by how well parameters can be controlled during processing. These parameters might be, in the case of metal deposition, power input, material feed, or a parameter which is common for all of the aforementioned processes: material temperature. LÄS MER

 5. 5. Development of intelligent robot systems based on sensor control

  Detta är en avhandling från Mikael Fridenfalk, Lund University, Division of Robotics, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Mikael Fridenfalk; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Envision; kinematics singularities.; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Igrip; Matlab; 6D; 3D; laser scanning; arc sensing; seam tracking; robotic welding; Asimov; ROWER-2; FUSE; virtual prototyping; rapid prototyping; software development; simulation; virtual sensor; Robot; sensor control;

  Sammanfattning : Sensor based control systems increase flexibility and autonomy in robotics. One of the most common applications in robotics is welding, which is often limited to objects with fine tolerances. LÄS MER