Sökning: "Bo Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Bo Bengtsson.

 1. 1. Bostaden - välfärdsstatens marknadsvara

  Författare :Bo Bengtsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hyra och bruksvärde : om hyrespolitikens intentioner

  Författare :Bo Bengtsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Talandet som levd erfarenhet. : En studie av fyra barn med Downs syndrom

  Författare :Karin Bengtsson; Bo Dahlin; Iréne Johansson; Claes Nilholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Speech development; Intentionality; Down syndrome; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of children’s speech. The children have Down syndrome (DS). Often the speech of children with DS is hard for other people to understand. The aim of the study is to try a new way of describing these children’s speech. LÄS MER

 4. 4. The Development of an Automated Prescreener for the Early Detection of Cervical Cancer : Algorithms and Implementation

  Författare :Bo Nordin; Ewert Bengtsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Numerical Analysis; Numerisk analys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kampen mot § 23 : Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940

  Författare :Berit Bengtsson; Maths Isacson; Lars Magnusson; Bo Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; union power; industrial democracy; employers´organizations; article 23; collective agreements; rules of priority; organization clauses; labour exchanges; job control; collective individual action; unemployment funds; travel assistance; business cycles; Ekonomisk historia; Facklig makt; industriell demokrati; arbetsgivarorganisationer; § 23; kollektivavtal; turordningsregler; organisationsklausuler; arbetsförmedling; platskontroll; kollektiva individuella aktioner; arbetslöshetskassor; reshjälp; konjunkturer; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to use a power perspective to describe the workers’ struggle for co-determination in the Swedish labour market during the period 1890–1939. The study explores how trade unions in general attempted to limit article 23, which asserted employers’ control over hiring and dismissal. LÄS MER