Sökning: "subjective"

Visar resultat 1 - 5 av 961 avhandlingar innehållade ordet subjective.

 1. 1. Subjective Well-Being in Swedish Women

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Daiva Daukantaitė; Daiva Daukantaité; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; women; subjective well-being; longitudinal; cluster analysis; social circumstances; personality;

  Sammanfattning : The present thesis concerns middle-aged women’s subjective well-being (SWB). The interest is focused on the importance of childhood factors, social circumstances, and personality for middle-aged women’s general SWB. LÄS MER

 2. 2. Contrasting perspectives on the subjective managerial role

  Detta är en avhandling från Umeå : Psykologi

  Författare :Monica E. Nyström; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Managerial role; role theory; organizational change; subjective role projects; role problems; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Managerial behavior often differs between individuals and situations. To understand this variation the manager’s own interpretation of the role, context and role behavior is especially important. LÄS MER

 3. 3. Subjective Well-being in an Adult Swedish Population : Findings from a Population-based Study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Anna Hansson; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Subjective well-being; Depression; Life circumstances; Follow-up; Population-based; Subjective well-being; depression; life circumstances; follow-up; population-based;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines various factors associated with subjective well-being (SWB) in an adult Swedish population, aged 20-64 years, using cross-sectional and longitudinal data. The thesis includes four studies based on the PART study, a current population-based study on mental health, work, and relations in Stockholm County, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Subjective Cognitive Complaints in the Working Population The Influence of Objective Cognitive Functioning and Working Conditions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Cecilia U. D. Stenfors; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Subjective cognitive complaints; cognitive functioning; declarative memory; episodic memory; semantic memory; working memory; executive cognitive functioning; psychosocial working conditions; demand-control-support model; population-based; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Cognitive functioning is important for managing work and life in general. However, subjective cognitive complaints (SCC), involving self-perceived difficulties with concentration, memory, decision making, and clear thinking are common in the general and in the working population and can be coupled with both lowered well-being and work ability. LÄS MER

 5. 5. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Sammanfattning : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. LÄS MER