Sökning: "Annika Staaf"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Annika Staaf.

 1. 1. Rättssäkerhet och tvångsvård : en rättssociologisk studie

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Annika Staaf; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Annika Staaf; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LVM.; Addiction; Human service organizations; Systems theory; Socio-legal; Compulsory treatment and care; Legal security; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Compulsory treatment and care is regulated by the Care of Alcoholics and Drug abusers Act (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM). The regulation's main purpose is to motivate persons with addictive problems to voluntarily participate in the treatment of their problems. LÄS MER