Sökning: "settlement names"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden settlement names.

 1. 1. Vattensjön och Vattenån : Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad

  Författare :Kristina Neumüller; Svante Strandberg; Per Vikstrand; Gunilla Harling-Kranck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; onomastics; place-names; hydronymy; lake names; river names; hydronym pairs; name priority; primary names; secondary names; name formation; name interpretation; name structure; Sweden; Medelpad; Nordiska språk - allmänt; Swedish language; Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The main aim of this study of pairs of lake and river names in the northern Swedish province of Medelpad is to establish whether, as a rule, the lake name or the river name is (in formal terms) the primary name. The study also seeks to ascertain whether there are geographical variations in ‘name priority’ in this sense within the region studied, and whether there are any signs of the priority pattern having changed over time. LÄS MER

 2. 2. Bygden, byarna och buan : studier av bebyggelsenamnen i Hackås och Ovikens socknar, med ett särskilt avsnitt om fäbodnamnen

  Författare :Josefin Devine; Lars-Erik Edlund; Mats Wahlberg; Tom Schmidt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; place-names; Sweden; Jämtland; onomastics; etymology; settlement names; continuity; summer farms; transhumance; ortnamn; Sverige; Jämtland; onomastik; namnforskning; etymologi; bebyggelsenamn; kontinuitet; fäbodnamn; fäbodväsende; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the etymological background of the settlement names in the parishes of Hackås and Oviken in the province of Jämtland, and use the names to elucidate the settlement history of the area. Another purpose is to discuss the relationship between, and the semantic development of, the name element and common noun ås. LÄS MER

 3. 3. Studier över bebyggelsenamn i Västerbottens län

  Författare :Claes Börje Hagervall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; place-names; patterns in naming recent settlements; personal names; dialects; the Swedish language; etymology; settlement history;

  Sammanfattning : The thesis consists of the following papers: (1) Tre ortnamn på Spöl-. (Tre Kulturer. 2. Medlemsbokför Johan Nordlander-sällskapet tillägnad minnet av Roland Otterbjörk 1925-1984. LÄS MER

 4. 4. Studier över nordsvenska ortsboöknamn

  Författare :Lars-Erik Edlund; och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) ortnamns- Dialekt-; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Onomastics; Dialects; Personal Names; Names of Inhabitants; Nicknames; the Swedish Language; Word Formation; Stereotypes; Ethnocentrism; Ethnic Jokes; Öknamn; Sverige - Norrland; Dialektforskning; Dialectology; Name Care and Name Planning; Namnforskning; Folklore; Folkloristik; Personal Names; Personnamn; onomastics; dialects; personal names; names of inhabitants; nicknames; the Swedish language; word formation; stereotypes; ethnocentrism; ethnic jokes;

  Sammanfattning : This thesis deals with collective nicknames denoting the inhabitants of a place (parish, village etc.) in northern Sweden, i.e. names of the type arnästjuvar (denoting the inhabitants of the parish of Arnäs; tjuv 'thief') and tynderötuppar (denoting the inhabitants of the parish of Tynderö; tupp 'cock'). LÄS MER

 5. 5. Gudarnas platser : Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen

  Författare :Per Vikstrand; Svante Strandberg; Bente Holmberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; onomastics; place-names; toponymy; ancient Scandinavian religion; sacral names; holy places; Sweden; Uppland; Södermanland; Västmanland; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is the employment of a material-based investigation to create a platform for further research into sacral place-names in Scandinavia. The objective has been to delimit and evaluate a corpus of potential sacral place-names within an area selected for study, i.e. LÄS MER