Sökning: "Funktionsnedsättning i arbetslivet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Funktionsnedsättning i arbetslivet.

 1. 1. Work ability in multiple sclerosis : the impact of immunomodulating treatments and adjusted working conditions

  Författare :Anne Wickström; Anders Svenningsson; Magnus Vrethem; Charlotte Dahle; Lars Forsgen; Fredrikson Sten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory, demyelinating disease affecting the central nervous system (CNS) and is considered to be of autoimmune origin. The prevalence in Sweden is estimated to be about 1 in 500. LÄS MER

 2. 2. Det är så mycket som kan spela in : en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna

  Författare :Åsa Vidman; Johans Sandvin; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social welfare social pedagogics; Social omsorg socialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att belysa erfarenheter och processer som är relaterade till långtidssjukskrivning, såväl till att bli sjukskriven, till att förbli sjukskriven under lång tid och till insatserna och arbetet för att återgå i arbete. Utgångspunkten har varit erfarenheter, upplevelser och uppfattningar hos personer som på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning under lång tid varit utestängda från arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Hand injuries - epidemiology, costs and outcome

  Författare :HansE Rosberg; Malmö Handkirurgi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; epidemiology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Folkhälsa; epidemiologi; traumatology; orthopaedics; Surgery; outcome; health economy; flexor tendon injury; costs; Hand injury;

  Sammanfattning : Hand injuries have a profound impact not only on the patient’s activity of daily living and during leisure time but also on working capability. Such injuries may therefore also generate substantial costs for society in terms of sick-leave and treatment. LÄS MER