Sökning: "emblematic mode"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden emblematic mode.

 1. 1. WomenWeave Daily "Artisan Fashion" as "Slow and Sustainable Fashion"

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :David Goldsmith; Högskolan i Borås.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Artisan Fashion; Artisan Textiles; Slow Fashion; Handloom; Heritage Craft; Artisan Economy; Social Enterprise; Khadi; Design Management; Fashion Management; Textile Management; Activity Theory; Business Model Canvas.; Handgjort mode; hantverkstillverkade textilier; långsamt mode; handvävning; kulturellt hantverk; hantverksekonomi; socialt företagande; khadi; Design Management; management inom modesektorn; management inom textiltillverkning; Aktivitetsteori; Business Model Canvas.; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ;

  Sammanfattning : As awareness has grown of the detrimental, often lethal, aspects of fashion production and use, so too has a global movement to diminish its environmental harms and mediate its social exploitation. In all types of commercial, academic, and popular discourse about fashion, words such as eco-friendly, green, ethical, fair, and slow -- the last being a catch-all term for all things “not fast fashion”-- are ubiquitous. LÄS MER

 2. 2. Quand les mots font image. Une lecture iconotextuelle de La Modification de Michel Butor

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Sonia Lagerwall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Nouveau Roman; Michel Butor; La Modification; iconotext; ekphrasis; pictorialism; iconicity; emblem; emblematic mode;

  Sammanfattning : In the present dissertation, Michel Butor’s third novel, La Modification, published in 1957, is studied as an iconotext in which the images are conveyed by the verbal medium alone. Focusing on the relationships between verbal and visual elements in the novel, the study distinguishes three main categories of the verbal transformation of images: ekphrasis, pictorialism and iconicity. LÄS MER

 3. 3. Shock and Naturalization - An Inquiry into the Perception of Modernity

  Detta är en avhandling från Carl Cassegård, Stjärng.15, 234 31 Lomma

  Författare :Carl Cassegård; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kawabata Yasunari; Murakami Haruki; Japanese studies; literature; Adorno; Benjamin; modernity; critical theory; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker ”chock-modernitet” och ”naturaliserad modernitet” som två sätt att varsebli det moderna. Med natur avses en omgivning som tas för given och i vilken förändring sker inom ramarna för det kända och etablerade. Chocken stör eller bryter ner denna ordning. LÄS MER