Sökning: "Inge Særheim"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Inge Særheim.

 1. 1. Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn

  Författare :Ulf Lundström; Lars-Erik Edlund; Inge Særheim; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Onomastics; place-names; settlement names; Nordic languages; Sami; Finnish; languages in contact; Skellefteå; Västerbotten; recent settlements; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis deals with place-names in the southern part of the municipality of Skellefteå in the province of Västerbotten, more precisely the parishes of Bureå, Burträsk and Lövånger. It consists of three different sections, first a survey of the settlement names in each parish, then a section on the second elements in these place-names, and finally a study of names of more recent settlements. LÄS MER

 2. 2. Ägonamn : Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar

  Författare :Elin Pihl; Staffan Nyström; Per Vikstrand; Inge Særheim; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Onomastics; field names; place names; name formation; name continuity; ono-masticon; records of names; cadastral records; Almunge; Väddö; namnforskning; ägonamn; ortnamn; namnbildning; namnkontinuitet; onomastikon; uppteckningar; lantmäteriakter; Almunge; Väddö; namnforskning; ägonamn; ortnamn; namnbildning; namnkontinuitet; onomastikon; uppteckningar; lantmäteriakter; Almunge; Väddö; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to present the general features of field names from the early 17th century to 2012, and to investigate the continuity of such names and attempt to understand what factors are of importance when it comes to their continuity and disappearance. A general survey is conducted in two parishes, Almunge and Väddö, in Uppland, Sweden, with more detailed investigations covering the hamlets of Söderby and Ösby, in Almunge, and Södra Fjäll and Norrbyle, in Väddö. LÄS MER