Sökning: "utveckla kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden utveckla kompetens.

 1. 1. Att utveckla social kompetens

  Författare :Thomas Lindstein; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barnpsykologi; Social kompetens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konsultationens teori : att utveckla en organisatorisk kompetens

  Författare :Anders Risling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att utveckla handlingskraft : om flickors identitetsskapande processer

  Författare :Lena Forsberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : This thesis is about organized riding as an arena for girls' leisure activity, in which they create a specific identity. My aim was to interpret and analyze the way girls create meaning out of the social and cultural context of the riding school. LÄS MER

 4. 4. Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete : Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor

  Författare :Maria Bennich; Lennart Svensson; Bodil Ekholm; Cecilia Henning; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med syfte att studera om synen på kompetens är relaterad till lärmiljön och strategier för kompetensutveckling. Parallellt med syftet har jag analyserat och diskuterat kompetensutveckling ur ett samhälleligt och interorganisatoriskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Confidence in Midwifery : Midwifery students and midwives’ perspectives

  Författare :Lena Bäck; Ingegerd Hildingsson; Annika Karlström; Katarina Tunon; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical Practice; Competence; Confidence; Knowledge; Learning; Midwifery; Midwifery education; Midwifery students; Barnmorskestudenter; Barnmorskeutbildning; Klinisk träning; Kompetens; Trygghet; Kunskap; Lärande;

  Sammanfattning : A confident midwife has an impact on a pregnant woman’s clinical outcome and birth experience. Knowledge acquisition, competence, and confidence develops over a lifetime and is of great importance in developing and forming personal skills and allowing the personal traits to grow and mature. LÄS MER