Sökning: "söderlundh"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet söderlundh.

  1. 1. Internationella universitet – lokala språkval Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

    Författare :Hedda Söderlundh; Uppsala universitet.; [2010]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; svenska;

    Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur svenska används i den muntliga interaktionen i sex engelskspråkiga universitetskurser i Sverige. Kurserna följs av både svenska och utländska studenter och engelska är det gemensamma språket i undervisningen. LÄS MER