Sökning: "rut"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet rut.

 1. 1. Folkliga fågelnamn : artnamn för beckasinfåglar i nordiska språk

  Författare :Rut Boström; Lennart Elmevik; Rut Boström Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; bird name; specific name; snipe species; dialect; etymology; semantics; dialect geography; ethnology; mythology; ethno-biology; classification; semantic category; naming process; fågelnamn; artnamn; beckasinfåglar; dialekt; etymologi; semantik; dialektgeografi; etnologi; mytologi; etnobiologi; klassifikation; sematiska kategorier; namngivning; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Bird name; dialekter; Dialektforskning; Dialectology; Name Care and Name Planning; Namnforskning;

  Sammanfattning : Många dialektala artnamn för fåglar finns upptecknade vid dialektarkiven i Norden. Avhandlingen koncentrerar sig till artnamn för beckasinfåglar (enkel-, dubbel-, dvärgbeckasin samt morkulla) totalt ca 330 folkliga artnamn.De flesta namnen avser enkelbeckasinen, som p.g. LÄS MER

 2. 2. Leg ulcer management in primary care with special reference to pinch grafting

  Författare :Rut Öien; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; General practice; medical training; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning; muscle system; Skeleton; diameter product; grid tracing; digital planimetry; ulcer size; pain relief; vasculitis; rheumatoid arthritis; cost analysis; healing rate; pinch grafting; aetiology; prevalence; Leg ulcer; primary care;

  Sammanfattning : Wound management in primary and community care was investigated throughout a period of 12 years within a well-defined population in one county in Southern Sweden. The estimated prevalence of chronic leg and foot ulcers was 0.19% in 1998 and the mean prevalence was 0.20% during the years 1994-1998. LÄS MER

 3. 3. Gjort av jord : lerjord som byggmaterial i Sverige och länder med likartat klimat

  Författare :Eva-Rut Lindberg; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En kostymhistorisk studie kring Kungl. teaterns repertoar från gustaviansk tid till nationalromantikens genombrott

  Författare :Rut Eriksson; []
  Nyckelord :Dräkt; Teaterdräkter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Byggprojektering för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet : ett arbete i spänningsfältet mellan tro och vetande

  Författare :Eva-Rut Lindberg; Olle Johansson; Per Berg; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; electrohypersensitivity; functional impairment; disability; accessibility adaptation; elöverkänslighet; funktionsnedsättning; funktionshinder; tillgänglighetsanpassning;

  Sammanfattning : Elöverkänslighet är ett officiellt funktionshinder. Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 uppger 3,2 procent av befolkningen i åldrarna mellan 18 och 80 år att de är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält, vilket motsvarar drygt 200 000 personer. 0,4 procent uppger att de har svåra besvär. LÄS MER