Sökning: "omvandling"

Visar resultat 1 - 5 av 150 avhandlingar innehållade ordet omvandling.

 1. 1. Ett industriföretags omvandling en studie av Hägglunds förändringsprocess 1922-1981 med bas i företagets produkter, relationer och resurser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan (EFI)

  Författare :Helén Anderson; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Företagsekonomi; Business administration; Hägglund Söner; business history; Relationships; industry; Core competence; Industrial networks; Industrial development; Products; history; Company transformation; Hägglund söner;

  Sammanfattning : Företagets omvandling är en ständig process av utbyten med andra företag. Genom utbyte mellan företag av såväl varor och tjänster som kunskap och kompetens skapas relationer. Ett företags interaktion med andra företag utgör därmed en omvandlingskraft. LÄS MER

 2. 2. Yrkesutbildning i omvandling en studie av lärandepraktiker och kunskapstransformationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Viveca Lindberg; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vocational education; task; learning practice; literacy; late modernity; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to explore what students within vocational education are expected to learn and the practices that constitute vocational education in Swedish upper secondary school. The empirical basis for the thesis is two studies, both of which have been reported separately. LÄS MER

 3. 3. Hälsingegården i omvandling en studie av världsarvsprocessen i Hälsingland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

  Författare :Martin Paju; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Under våren 2012 väntade ett stort antal människor runt om i landet på ett besked som bekräftade att ett antal jordbruksfastigheter och kulturmiljöer, i Gävleborgs län skulle kunde klassas som världsunika och föras upp på listan över världsarv. En lista vars innehåll styrs av konventionen om skydd av världens kultur- och naturarv, världsarvskonventionen, som är ett av FN-organet Unescos normativa instrument på natur- och kulturområdet. LÄS MER

 4. 4. Familjeföretag i omvandling en studie av fusionsförlopp och utvecklingsmönster

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Christer Peterson; Umeå universitet.; [1985]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Merger; family businesses; case study; aggregated level; economic data; longitudinal; multimethodological; typology; process; pattern; spatial and institutional change; restructuring industry;

  Sammanfattning : In this study a population of 60 family owned businesses acquired in 1971 are analysed over a period of 15 years. The firms are followed historically for four years before and ten years after the merger.The aim is to identify dominating processes and behaviour in different variables during the period 1967-81. LÄS MER

 5. 5. Familjeföretag i omvandling : en studie av fusionsförlopp och utvecklingsmönster

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Christer Peterson; [1986]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER