Sökning: "Company transformation"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden Company transformation.

 1. 1. Managing the Transformation Towards Advanced Service Provision : A Multilevel Framework of Servitization

  Författare :Sambit Lenka; Daniel Kindström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Servitization; Advanced Services; Multilevel; Transformation; Ambivalence; Microfoundations; Capabilities; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Product-oriented firms are increasingly moving towards providing services to customers in a bid to differentiate their offerings, increase customer loyalty, and achieve higher, more stable revenue streams. This trend of servitization is becoming ubiquitous in manufacturing firms. LÄS MER

 2. 2. Privatisation of the IT Sector in Sweden

  Författare :Kent Springdal; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomiska system; ekonomisk teori; ekonometri; organisational change; Privatisation; property rights; transformation; Economics; public choice; econometrics; economic theory; economic systems; Nationalekonomi; economic policy; management; Företagsledning; Management of enterprises; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : The majority of research on privatisation has been driven by, inter alia, economics. Some economists have argued that private ownership introduces capital market pressures into inefficient state bureaucracies. Private property rights are expected to maximise the incentives for management to achieve a high level of production efficiency. LÄS MER

 3. 3. Orchestrating the implementation of new practices in product development: Learning through action research at the Volvo Group

  Författare :Azadeh Fazl Mashhadi; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; action research; change; transformation; learning alliance; platform for learning; product development practices; learning processes;

  Sammanfattning : Companies in competitive markets are always dealing with responses to changes in the external environment to be able to achieve long-term survival. One such response concerns changes in product development practices. LÄS MER

 4. 4. Lean Transformation of Industrial Work : Understanding What Supports Socially Sustainable Working Conditions During Lean Manufacturing

  Författare :Malin Håkansson; Lotta Dellve; Teresia Nyman; Svend Erik Mathiassen; Per Sederblad; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organizational Ergonomics; Work Design; Physical Ergonomics; Lean Production; Manufacturing; Working conditions; Work Content Analysis; Musculoskeletal Pain; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the understanding of to what extent lean manufacturing transforms industrial work, including psychosocial and physical working conditions, and, to understand how socially sustainable working conditions can be supported in a lean organization.Four studies with different methodological approaches are included. LÄS MER

 5. 5. Ett industriföretags omvandling : en studie av Hägglunds förändringsprocess 1922-1981 med bas i företagets produkter, relationer och resurser

  Författare :Helén Anderson; Bengt Johannisson; Distributionsekonomi och Industriell Dynamik (D) Marknadsföring Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hägglund Söner; business history; Relationships; industry; Core competence; Industrial networks; Industrial development; Products; history; Company transformation; Hägglund söner; Business studies; Företagsekonomi; Företagsekonomi; Business administration;

  Sammanfattning : Företagets omvandling är en ständig process av utbyten med andra företag. Genom utbyte mellan företag av såväl varor och tjänster som kunskap och kompetens skapas relationer. Ett företags interaktion med andra företag utgör därmed en omvandlingskraft. LÄS MER