Kinematically complete 16O induced deuteron breakup studied with a heavy-ion spectrometer

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.