Sökning: "yta och innehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden yta och innehåll.

 1. 1. Den lilla tekniken i det stora skeendet : Nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar

  Författare :Anja-Sofi Karhi; Carl-Reinhold Bråkenhielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT; nanotechnology; phenomenography; dichotomy; shared figures of thoughts; border exceed; ways in which people experience; Natural – Unnatural; Living – Not-living; Exterior – Interior; IKT; nanoteknik; omvärldsuppfattningar; fenomenografi; tankefigurer; dikotomier; gränsöverskridanden; naturligt och ickenaturligt; levande och ickelevande materia; yta och innehåll; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Sedan några år tillbaka intar nanoteknik en position som ett av de mest "heta" och högst prioriterade forsknings- och utvecklingsområdena. Tilltron är stark till att nanotekniken kommer att påverka nästan alla aspekter av våra liv. LÄS MER

 2. 2. Salt-inducible kinases in adipose tissue

  Författare :Johanna Sernevi Säll; Proteinfosforylering; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; salt-inducible kinase; SIK; SIK2; fettväv; fettceller; insulinsignalering; glukosupptag; fetma; insulinresistens; salt-inducible kinase; SIK; SIK2; adipose tissue; adipocytes; insulin signalling; glucose uptake; obesity; insulin resistance;

  Sammanfattning : Obesity, insulin resistance and type 2 diabetes (T2D) are metabolic diseases that increase rapidly in the modern society. The underlying mechanisms are complex and involve both environmental and genetic factors. Adipose tissue is an important organ for maintaining whole body energy homeostasis. LÄS MER

 3. 3. Production and application of fine fractions made of chemical pulp for enhanced paperboard strength

  Författare :Elisabeth Björk; Per Engstrand; Mark Martinez; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : For all kinds of paperboard packages, the bending stiffness of the paperboard is a crucial property. In multi-ply folding boxboard (FBB) grades, this is obtained by placing different stocks in the outer and centre plies of the board. In the outer plies, a stock with a high tensile stiffness is used, typically made from refined kraft pulp fibres. LÄS MER

 4. 4. Adapt, Survive or Die - Metabolic Imbalances and the Enteric Nervous System

  Författare :Ulrikke Voss; Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; enteric nervous system; high fat diet; neuropathy; neuroplasticity; metabolic imbalance;

  Sammanfattning : Abstract: In this thesis the questions “do enteric neurons adapt to survive in conditions of obesity/type 2-diabetes (T2D) related metabolic imbalances? Or do they die?” are asked. Obese and T2D patients have high rates of gastrointestinal (GI) symptoms. LÄS MER

 5. 5. Characterization of Impurities in Different Ferroalloys and Their Effects on the Inclusion Characteristics of Steels

  Författare :Yong Wang; Pär Jönsson; Andrey Karasev; Bart Blanpain; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ferroalloys; electrolytic extraction; metal surface; non-metallic inclusions; steel cleanliness; computational thermodynamics; ferrolegering; elektrolytisk extraktion; metallyta; icke-metalliska inneslutningar; stålrenhet; beräkningstermodynamik; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning :      Ferroalloys have become increasingly important due to their indispensable role in steelmaking. As the performance requirements of steel materials increase, it is necessary to have a better understanding of the impact of impurities in ferroalloys on the steel cleanliness. LÄS MER