Sökning: "gold coalescence"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden gold coalescence.

 1. 1. Gold-Based Nanoparticles and Thin Films Applications to Green Nanotechnology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pia Lansåker; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; green nanotechnology; transparent conductors; nanoparticles; gold coalescence; substrate effect; temperature effect; Fysik; Physics;

  Sammanfattning : The use of gold-based nanoparticles and thin films is very promising when it comes to improving several green nanotechnologies. Therefore, in order to further their use in applications such as electrochromic devices, photovoltaics, light-emitting diodes and photocatalysis, the aim of this work was to study the growth of gold-based nanoparticles and thin films. LÄS MER

 2. 2. Effective Charges Near 56Ni and Production of Anti-Nuclei Studied with Heavy-Ion Reactions

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Rickard du Rietz; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; RDDS; Nuclear physics; Kärnfysik; PHENIX; RHIC; mirror nuclei; shell-model calculations; fusion-evaporation reactions; effective charges; anti-deuteron; Heavy-ion reactions; Fysicumarkivet A:000;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling diskuteras olika aspekter av kärnreaktioner inducerade med tunga atomkärnor. En beskrivning av de experiment, detektorer och metoder som har använts återfinns tillsammans med en utförlig redogörelse av analysarbetet. LÄS MER