Sökning: "macrofossil analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden macrofossil analysis.

 1. 1. Temporal and spatial dynamics in subarctic peat plateaus and thermokarst lakes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography and Quaternary Geology (INK), Stockholm University

  Författare :A. Britta K. Sannel; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Peatlands; permafrost; subarctic; peat plateau; thermokarst lake; macrofossil analysis; carbon nitrogen ratio; peat accumulation; carbon accumulation; remote sensing; binary encoding; time-series analysis; Physical Geography; naturgeografi;

  Sammanfattning : Permafrost peatlands are widespread at high northern latitudes and are important soil organic carbon reservoirs. A future warming in these areas, as suggested by global climate models, can cause thawing and increased ground subsidence (thermokarst), resulting in changes in surface hydrology and ecosystem functioning. LÄS MER

 2. 2. Urbanised Nature in the Past Site formation and Environmental Developement in Two Swedish Towns, AD 1200-1800

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  Författare :Jens Heimdahl; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Urban stratigraphy; environmental reconstruction; site formation; geoarchaeology; dark earth; macrofossil analysis; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Quaternary geology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Kvartärgeologi;

  Sammanfattning : In order to explore site formations and reconstruct environmental development in Medieval and Post-Medieval towns, urban occupational strata in Norrköping and Karlstad were studied according to biostratigraphy, sedimentology and pedology. New field procedures including continuous pilot sampling, parallel archaeological and geological stratigraphic interpretation, and on-site analysis of plant macrofossils were developed and applied at archaeological excavations in both towns. LÄS MER

 3. 3. Late Weichselian and early Holocene changes of vegetation, climate and sea level on the Skagi peninsula, northern Iceland

  Detta är en avhandling från Department of Quaternary Geology, Lund University

  Författare :Mats Rundgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; asthenosphere viscosity; glacial loading unloading; marine polar front migrations; sea-level change; climate change; vegetation change; Early Holocene; Late Weichselian; Iceland; Lake sediments; Skagi peninsula; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av ett doktorandprojekt vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet. Syftet med undersökningen var att rekonstruera vegetations-, klimat- och havsnivåförändringar på Skagi-halvön, norra Island, under sen-Weichsel och tidig-Holocen. LÄS MER

 4. 4. Cereal husbandry and settlement Expanding archaeobotanical perspectives on the southern Scandinavian Iron Age

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Radoslaw Grabowski; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cereal cultivation; iron age; southern Scandinavia; archaeobotany; settlement archaeology; environmental archaeology; miljöarkeologi; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : The here presented PhD project explores the phenomenon of cereal cultivation during the Iron Age (c. 500 BC – AD 1100) in southern Scandinavia. The main body of the thesis consists of four articles. LÄS MER

 5. 5. Tree-limit ecotonal response to Holocene climate change in the Scandes Mountains of west-central Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Geology, Lund University

  Författare :Jonas Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tree-limit ecotone; alpine vegetation; tephrochronology; peat humification; plant macrofossils; Palaeobotany; fylogeni; Paleobotanik; palynology; phylogeny; palynologi; Geologi; Geology; pedology; geomorphology; Physical geography; klimatologi; geomorfologi; climatology; Fysisk geografi; cartography; Holocene climate; palaeoecology; marklära; kartografi; pollen influx;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under den geologiska period som kallas kvartärtiden (de senaste 2,6 miljoner åren) har flera istider (glacialer) och mellanistider (interglacialer) avlöst varandra enligt ett mönster där glacialerna varar i ungefär 100000 år och mellanistiderna i ca 10000 år. Under istiderna täcktes stora landområden på norra halvklotet, bl. LÄS MER