Sökning: "Peatlands"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet Peatlands.

 1. 1. Studies of an elusive element processes that influence the net retention of mercury in lake sediments and peatlands

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Johan Rydberg; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :Mercury; retention; lake sediments; peatlands; environmental archives; sedimentation; diagenesis; vegetation; permafrost; Environmental Science; miljövetenskap;

  Sammanfattning : Because of its toxic nature mercury is a threat to both wildlife and human health, and thus, it is an element of concern in the environment. Currently much of the mercury emitted to the atmosphere is derived from anthropogenic sources – both direct emissions and re-emission of already deposited anthropogenic mercury. LÄS MER

 2. 2. Responses of peatland vegetation to enhanced nitrogen

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Magdalena Wiedermann; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sphagnum; nitrogen; peatlands; soluble amino acids; gradient study; field experiment; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

  Sammanfattning : Human alteration of the global nitrogen (N) cycle has had major impacts on naturally N-limited ecosystems worldwide. Peatlands, dominated by peat mosses, Sphagnum species, represent one such sensitive ecosystem. LÄS MER

 3. 3. Temporal and spatial dynamics in subarctic peat plateaus and thermokarst lakes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography and Quaternary Geology (INK), Stockholm University

  Författare :A. Britta K. Sannel; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Peatlands; permafrost; subarctic; peat plateau; thermokarst lake; macrofossil analysis; carbon nitrogen ratio; peat accumulation; carbon accumulation; remote sensing; binary encoding; time-series analysis; Physical Geography; naturgeografi;

  Sammanfattning : Permafrost peatlands are widespread at high northern latitudes and are important soil organic carbon reservoirs. A future warming in these areas, as suggested by global climate models, can cause thawing and increased ground subsidence (thermokarst), resulting in changes in surface hydrology and ecosystem functioning. LÄS MER

 4. 4. Peatland dynamics in response to past and potential future climate change : A regional modelling approach

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Författare :Nitin Chaudhary; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-03]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PEATLANDS; PERMAFROST; Carbon accumulation; Microtopography; LPJ-GUESS; Earth system models;

  Sammanfattning : En majoritet av de nordliga torvmarkerna utvecklades under holocen som ett resultat av en positiv massbalans mellan nettoprimärproduktion och heterotrofa nedbrytningshastigheter. Sedan dess har de lagrat stora mängder kol i terrestra ekosystem. LÄS MER

 5. 5. Microbial Communities in Boreal Peatlands Responses to Climate Change and Atmospheric Nitrogen and Sulfur Depositions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magalí Martí Genero; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbial communities; methanogens; plant communities; peatland; temperature; nitrogen; long-term; field experiment; high-throughput sequencing; Microbiella samhällen; metanogener; växtsamhällen; myrar; torv; temperatur; kväve; långtid; fältexperiment; high-throughput-sekvensering;

  Sammanfattning : Myrmarker har en stor roll i regleringen av den globala kolbalansen och koncentrationerna av koldioxid och metan i atmosfären, vilket gör dem till speciellt viktiga ekosystem ur ett klimatförandringsperspektiv. Förändringar av myrmarker genom naturlig utveckling eller antropogen påverkan kan därför få långtgående störningar av myrars klimatreglerande funktion. LÄS MER