Sökning: "Geology"

Visar resultat 1 - 5 av 634 avhandlingar innehållade ordet Geology.

 1. 1. Reef biostromes and related facies from the Middle Silurian of Gotland, Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Geology, Lund University

  Författare :Olof Sandström; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; stromatoporoids; facies analysis; palaeobiology; Reefs; biostromes; Geologi; fysisk geografi;

  Sammanfattning : Reef biostromes and related facies from the upper part of Wenlock and from Ludlow were investigated in order to account for their formation, their palaeoecology and biology. In the Hemse Group of Ludlow age, all studied biostromes comprise a low diversity fauna where one or few species dominates. LÄS MER

 2. 2. Constraining the Uplift History of the Al Hajar Mountains, Oman

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Geological Sciences, Stockholm University

  Författare :Reuben Hansman; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; oman; Al Hajar; mountain; uplift; orogeny; tectonics; structural; geology; Geology; geologi;

  Sammanfattning : Mountain building is the result of large compressional forces in the Earth’s crust where two tectonic plates collide. This is why mountains only form at plate boundaries, of which the Al Hajar Mountains in Oman and the United Arab Emirates is thought to be an example of. LÄS MER

 3. 3. Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

  Detta är en avhandling från Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Författare :Gert Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen. Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. LÄS MER

 4. 4. Tectonic implications of ca. 1.45 Ga granitoid magmatism at the southwestern margin of the East European Craton

  Detta är en avhandling från Audrius Cecys, Sölvegatan 12, 22362 Lund

  Författare :Audrius Cecys; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geologi; southern Sweden; fysisk geografi; physical geography; Mesoproterozoic; geochemistry; syntectonic; petrology; structural geology; anisotropy of magnetic susceptibility; Danopolonian orogeny; Geology; granite;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Planeten Jordens yttersta lager består av fast berg och kallas jordskorpan. Det finns två olika typer.av jordskorpa. Den ena är ocean, den andra kontinental. LÄS MER

 5. 5. Early Palaeozoic jawed polychaetes with focus on polychaetaspids and ramphoprionids from the Silurian of Gotland, Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Geology, Lund University

  Författare :Mats Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; chemistry; palaeobiogeography; palaeoecology; taxonomy; apparatus reconstructions; Silurian; Recent; Ordovician; early Palaeozoic; scolecodonts; Annelida; polychaeta;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Käkförsedda havsborstmaskar (polychaeter) var artrika och vanliga i de tidigpaleozoiska haven. Maskarnas käkar, benämda scolecodonter i den vetenskapliga litteraturen, är mycket vanliga mikrofossil i sedimentära bergarter, främst kalkstenar av denna ålder. LÄS MER