Sökning: "Late Weichselian"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Late Weichselian.

 1. 1. Pollen analysis, chronology and palaeomagnetism of three Late Weichselian sites in southern Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Quaternary Geology, Lund University

  Författare :Jonas Ising; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; southern Sweden; calendar year chronology; Late Weichselian; Pollen stratigraphy; palaeomagnetic secular variations; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Pollenanalys, kronologi och paleomagnetism på tre senglaciala lokaler i södra Sverige Senglaciala sjösediment (d.v.s. LÄS MER

 2. 2. Late Weichselian and early Holocene changes of vegetation, climate and sea level on the Skagi peninsula, northern Iceland

  Detta är en avhandling från Department of Quaternary Geology, Lund University

  Författare :Mats Rundgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; asthenosphere viscosity; glacial loading unloading; marine polar front migrations; sea-level change; climate change; vegetation change; Early Holocene; Late Weichselian; Iceland; Lake sediments; Skagi peninsula; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av ett doktorandprojekt vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet. Syftet med undersökningen var att rekonstruera vegetations-, klimat- och havsnivåförändringar på Skagi-halvön, norra Island, under sen-Weichsel och tidig-Holocen. LÄS MER

 3. 3. Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

  Detta är en avhandling från Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Författare :Gert Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen. Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. LÄS MER

 4. 4. Vegetation and climate during Weichselian ice free intervals in northern Sweden Interpretations from fossil and modern pollen records

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  Författare :Martina Hättestrand; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Weichselian; interstadial; stadial; glacial history; northern Sweden; Tärendö; Riipiharju; Rissejauratj; Veiki moraine; pollen analysis; pollen deposition; pollen trap; PAR; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Quaternary geology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Kvartärgeologi;

  Sammanfattning : In this thesis the Weichselian history of northern Sweden is investigated, with emphasis on vegetation and climate during ice-free intervals. The main method used has been pollen analysis of sediments from pre-Late Weichselian landforms. To interpret fossil pollen assemblages, comparisons with modern pollen spectra were made. LÄS MER

 5. 5. The late Weichselian history of Halland, southwestern Sweden : deglaciation, vegetational and climatic development, and shore displacement

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Berglund; Uppsala universitet.; [1994]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER