Sökning: "climatology"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet climatology.

 1. 1. Global Climatology and Regional Modeling of Coastal Low-Level Jets

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Meteorology, Stockholm University

  Författare :Muhammad Raza Ranjha; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; coastal low-level jets; climatology; regional modeling; boundary layer; atmosfärvetenskap och oceanografi; Atmospheric Sciences and Oceanography;

  Sammanfattning : Localized coast-parallel wind-speed maxima at low altitude, known as coastal low-level jets (CLLJs) have important ramifications to the coastal climate and a number of human activities. This thesis documents the existence of the CLLJs around the globe including their mesoscale structure, dynamics and spatio-temporal variability. LÄS MER

 2. 2. Relationships between Atmospheric Circulation and Wind Erosion in Southern Sweden and Australia

  Detta är en avhandling från Marie Ekström, Dept. of Phys. Geog. and Ecos. Anal., V-huset John Ericssons väg 1, 2nd floor

  Författare :Marie Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Physical geography; geomorphology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; sea level pressure; atmospheric circulation; erosivity; wind erosion; wind climatology; Scania; Australia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Områden som är kontinuerligt utsatta för vinderosion löper stor risk för att erhålla en försämrad jordkvalitet eftersom vinderosion innebär en utsållning av fina fraktioner och humus från jordmånen. För att vinderosion ska inträffa krävs en kombination av vissa väder- och markförhållanden. LÄS MER

 3. 3. On atmospheric blocking action : a study in dynamic climatology

  Detta är en avhandling från Tryckeri AB Thule

  Författare :Daniel Ferrell Rex; Stockholms högskola.; [1951]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Technical and contractual aspects in winter highway and railway operation and maintenance : a survey of current technical systems and contract forms in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Adel Hirmand Abdi; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; climatology; macroclimate; microclimate; pavement structure; pavement design; roughness; IRI; friction; friction measurement; friction devices; IFI; road grip; winter tyres; studded and non-studded tyres; winter maintenance; winter operation; road climate; RWISS; MDSS; contract theory; contract; contract types; construction contract; maintenance contract; procurement; payment forms; remuneration forms; partnering; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Other civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Regional Nutrient Budgets in Forest Soils in a Policy Perspective

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Cecilia Akselsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; geomorphology; Physical geography; Miljökemi; Environmental chemistry; skogsteknik; skogsbruk; Skogsvetenskap; forestry technology; forestry; Silviculture; Näringslära; Nutrition; Växtekologi; policy-making; Plant ecology; regional scale; deposition; eutrophication; carbon sequestration; acidification; Nutrient budget;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skogen är en av Sveriges mest betydelsefulla naturresurser. Utöver det ekonomiska värdet är skogen även viktig ur ett ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. För att uppnå ett långsiktigt uthålligt skogsbruk måste alla dessa aspekter beaktas. LÄS MER