Sökning: "Tor Eriksen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Tor Eriksen.

 1. 1. En prognosmodell för den allmänna tilläggspensioneringen (ATP)

  Författare :Tor Eiler Eriksen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sickness Absence in Sweden : Its relation to Work, Health and Social Insurance Factors

  Författare :Lars-Gunnar Engström; Staffan Janson; Tor Eriksen; Gunnel Hensing; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sickness absence; return to work; work ability; work related factors; psycho-social work environment; health related factors; social insurance system factors; vocational rehabilitation; Public health science; Folkhälsovetenskap; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Background: The high levels of sickness absence and disability pensioning experienced during the 1990's and 2000's have become both socially as well as financially burdensome for society. Sickness absence implies a costly loss of production for society and large groups of individuals are risking to become marginalised on the labour market. LÄS MER