Sökning: "return to work"

Visar resultat 1 - 5 av 263 avhandlingar innehållade orden return to work.

 1. 1. Return to Work Assessment of Subjective Psychosocial and Environmental Factors

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Elin Ekbladh; Lena Haglund; Lars-Håkan Thorell; Hans Jonsson; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bedömningsinstrument; arbetsterapi; arbetsförmåga; arbetslivsinriktad rehabilitering; sjukfrånvaro; Model of Human Occupation MOHO ; WRI; WEIS; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Occupational therapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjukfrånvaron i Sverige är hög och kunskap om vad som påverkar återgång i arbete efter sjukskrivning behöver utvecklas. I processen kring återgång i arbete är bedömning av arbetsförmåga en viktig del. LÄS MER

 2. 2. Promoting return to work lay experiences after sickness absence with musculoskeletal diagnoses

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gunnel Östlund; Gunnel Hensing; Elisabet Cedersund; Anne Hammarström; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musculoskeletal disorders; back pain; neck and shoulder pain; sickness absence; sick leave; qualitative interview; lay knowledge; patient satisfaction; rehabilitation; gender; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Introduction: Musculoskeletal disorders constitute the greatest cause of sickness absence from work. Despite research and efforts at rehabilitation, sickness absence due to these disorders has not decreased, but has instead increased, particularly in women. Clients’ perceptions of care and rehabilitation, i.e. LÄS MER

 3. 3. Work capacity and mental health - the phenomena and their importance in return to work

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Monica Bertilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :Mental health; return to work; work participation; work capacity; the phenomenon capacity to work while depressed and anxious;

  Sammanfattning : ABSTRACT Mental health problems are common and a major cause of decreased work capacity and sickness absence. The aim of this thesis was to investigate (i) work capacity and mental health problems as predictors of return to work (RTW) and work participation (WP), and to explore (ii) the phenomenon capacity to work while depressed and anxious. LÄS MER

 4. 4. Musculoskeletal Pain and Return to Work A Cognitive-Behavioral Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charlotta Marhold; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Back pain; cognitive-behavioral; multidisciplinary; musculoskeletal; neck pain; prediction; prevention; rehabilitation; return to work; shoulder pain; sick leave; treatment; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; klinisk psykologi; Clinical Psychology;

  Sammanfattning : Musculoskeltal pain is the most common diagnosis for being on sick leave two months or longer in Sweden. The societal costs have been estimated at almost 30 billion Swedish kronor per year. Research aimed at improving occupational rehabilitation is therefore crucial. LÄS MER

 5. 5. Sickness benefits and measures promoting return to work

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings Universitet

  Författare :Elsy Söderberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sickness absence; sickness benefit; practices; client; patients; sickness certification; sick leave; return to work; inter-organisational cooperation; gender; work capacity; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Background: Decisions concerning entitlement to sickness benefits have a substantial impact on the lives of individuals and on society. In most countries, such decisions are made by professionals working in public organisations, and there is much debate about the work performed by those experts, hence more knowledge is needed on this subject. LÄS MER