Sökning: "kidney radioactive uptake"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden kidney radioactive uptake.

 1. 1. 99mTc-DMSA renal scintigraphy in the diagnosis and follow-up of acute pyelonephritis in children

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Lena Wallin; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tomography; radiology; Clinical physics; progressive renal damage; kidney length; kidney radioactive uptake; pyelonephritis; DMSA-scintigraphy; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förbättrad bedömning av njurskador hos barn med urinvägsinfektioner Urinvägsinfektioner är vanliga och förekommer hos 1 - 4 % av alla barn. Urinvägsinfektion kan ge upphov till njurinflammation och ibland kvarstående njurskada (ärr) efter läkning. LÄS MER

 2. 2. Islet xenograft rejection : Studies in the pig-to-rodents and pig-to-primate models

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Lars Wennberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Xenotransplantation; islets; rejection; porcine; immunosuppression; C-peptide;

  Sammanfattning : The aims of this thesis was: I) to compare islet allo- and xenograft rejectionin rats, using immunosupreesion with CsA in a mixed allogeneic-xenogeneic islet transplantaionmodel, 2) to evaluate the efficacy of various immunosuppressive drugs, with specialreference to Leflunomide, in preventing islet xenograft rejection in the pig-to-ratmodel, 3) to perform an immunohistochemical study of porcine islet xenograft rejecionin primates including primates treated with CsA+DSG, and 4) to study the metabolismand excretion of porcine C-peptide in mice, with special reference to the use ofdonor-specific C-peptide for monitoring islet xenograft function. In summary, theresults were as follows: I ). LÄS MER