Sökning: "complex I"

Visar resultat 1 - 5 av 3947 avhandlingar innehållade orden complex I.

 1. 1. Complex Networks Structure, Function , Evolution

  Detta är en avhandling från Umeå : Fysik

  Författare :Ala Trusina; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Complex systems; network topology; evolution; information spread; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik;

  Sammanfattning : A complex system is a system for which the statement "the whole is greater than the sum of its parts" holds. A network can be viewed as a backbone of a complex system. LÄS MER

 2. 2. Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama Samspel i roll i en fiktiv verksamhet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Eva Hallgren; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; drama in education; process drama; teacher-in-role; aesthetic engagement; activity theory; dialogism; postupak postupok; playful format; perezhivanie; expectagency;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to deepen the understanding of role taking and the function of role for developing and exploring the possible content in process drama, with the help of Leontiev’s activity theory and Bakhtin’s dialogism. The relation between role taking, aesthetic engagement and the concept of perezhivanie, used by Vygotsky, is also reflected on and used as analytical tools. LÄS MER

 3. 3. I samspel med surfplattor Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; tablet computers; children´s agency; interaction; digital competencies; microsociology; preschool; video ethnography;

  Sammanfattning : This thesis explores how children and teachers interact with tablet computers in everyday activities in preschool. The study focuses on how teachers organise the digital activities, how children make sense of institutional frameworks when interacting with their peers in these activities and how children access and organise their participation in digital activities. LÄS MER

 4. 4. Liv i texten : : om litteraturläsningen i en svensklärarutbildning

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Marie Thavenius; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; discourse; ethnography; literature education; literature reading; reading practice; Swedish teacher students; teacher education; uses of literature;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to widen and deepen the understanding of reading practices and the functions of literature in a Swedish teacher education programme. The aim is also to contextualize the reading of literature in this education programme by discussing literary studies and teaching more generally. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt

  Detta är en avhandling från Umeå : Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

  Författare :Gudrun Svedberg; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; enterprise education; sociocultural perspective; communities of practice; collaborative; cooperative; comparative learning; praxisgemenskaper; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; komparativt lärande; entreprenörskap i skolan; företagsamher; sociokulturellt perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Entrepreneurship has been entered on a supranational political agenda, in the EU and the OECD, and been emphatically described as a fundamental skill and a concern for schools and education. The agenda is reflected to a varying extent at the national and regional political levels. LÄS MER