Sökning: "Cecilia Fredriksson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cecilia Fredriksson.

  1. 1. Ett paradis för alla. Epa mellan folkhem och förförelse

    Detta är en avhandling från Nordiska museets förlag

    Författare :Cecilia Fredriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; intimization; commodity aesthetics; gender; class; cultural learning processes; shoplifting; mass sales; modernity; Department store; consumption; cultural epithet; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ETT PARADIS FÖR ALLA. EPA MELLAN FOLKHEM OCH FÖRFÖRELSE I början av 1930-talet etablerades en ny form av konsumtion i Sverige när Enhetsprisaktibolaget Epa öppnade dörrarna för en hänförd och överväldigad allmänhet. LÄS MER