Sökning: "bureaucratic logic"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden bureaucratic logic.

 1. 1. Traditionens estetik : Spelet mellan inhemsk och internationell hemslöjd

  Detta är en avhandling från Carlsson bokförlag

  Författare :Charlotte Hyltén-Cavallius; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; materiality; handicraft-aesthetics; tradition; actor; quality; network; bureaucratic logic; craft; cognitive practice; authenticity; social movement; Daughters of the American Revolution; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to show how a handicraft-aesthetics are shaped and reshaped, with a particular focus on the interplay between domestic and international handicraft. This is studied in a number of forums, and the negotiations often revolve around what it is that characterises good craft. LÄS MER

 2. 2. From Good Work to Sustainable Development - Human Resources Consumption and Regeneration in the Post-Bureaucratic Working Life

  Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Mari Kira; KTH.; [2003]
  Nyckelord :good work; personal development; professional development; stress; human resources; regenerative work; consuming work; bureaucracy; post-bureaucracy; action research;

  Sammanfattning : The thesis concentrates on the psychological consequences ofthe contemporary work. Two focal question of the thesis are,first, why do employees’psychological resources becomeconsumed in the contemporary working life? Second, how tocreate regenerative work enabling employees’developmentin the present situation? The latter question aims todistinguish the conditions for sustainable individual andcollective development at work. LÄS MER

 3. 3. Threat Construction inside Bureaucracy A Bourdieusian Study of the European Commission and the Framing of Irregular Immigration 1974-2009

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Monica Svantesson; Försvarshögskolan.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Threat construction; securitization; bureaucracy; European Commission; irregular immigration; Bourdieu; Framing; Field; Capital; Habitus; statsvetenskap; Political Science; Threat Construction; Securitization; Bureaucracy; Irregular Immigration;

  Sammanfattning : This dissertation examines how we construct security threats. Theoretically, it contributes to the literature on securitization and threat construction, which has hitherto overlooked how influential bureaucracies that – in contrast to the police and the military – have little to gain from widened threat perceptions, may still contribute to threat construction. LÄS MER

 4. 4. The Logics of Healthcare - In Quality Improvement Work

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Christian Gadolin; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medarbetarskap och organisatorisk resiliens FORE ; Followership and Organizational Resilience; quality improvement; quality improvement work; healthcare organizations; healthcare professionals; institutional logics; institutional work;

  Sammanfattning : Quality improvement (QI) has become a cornerstone in contemporary healthcare organizations with the aim of enabling management that facilitates efficiency and effectiveness, while providing a consistent correlation between health spending and indicators of access to and quality of care. However, despite years of reform which have attempted to change healthcare professionals’ practice, traditional professional modes of working remain relatively stable and entrenched. LÄS MER

 5. 5. Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Emanuel Åhlfeldt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sustainability; sustainable change; long-term effects; project organization; implementation; professionalism; new institutional theory; Hållbart utvecklingsarbete; långsiktiga effekter; projektorganisation; implementering; professionalism; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : Det drivs många utvecklingsprojekt inom offentlig sektor, men det saknas kunskap om hur dessa projekt kan bidra till ett hållbart utvecklingsarbete. Syftet med avhandlingen är att förstå och förklara hur resultat och kunskap från utvecklingsprojekt kan integreras i den ordinarie verksamheten i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter, som har ett värde för brukarna, organisationen och de anställda. LÄS MER