Sökning: "ancestor worship"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden ancestor worship.

 1. 1. Från ritualiserad tradition till institutionaliserad religion : Strategier för maktlegitimering på Gotland under järnålder och medeltid

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Torsten Blomkvist; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Gotland; religion; ritualised tradition; ancestor worship; oral tradition; power; genealogies; legitimacy of power; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation has two principal aims. The first is to critically discuss the concept of an ancient Scandinavian religion. The second one is to create, from the terms ritualised tradition and (institutionalised) religion a theory of social change on Gotland during the Late Iron Age and the Middle Ages. LÄS MER

 2. 2. The Second Wave : The Urak Lawoi After the Tsunami in Thailand

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Lotta Ann-Charlotte Granbom; Ann-Charlotte Granbom; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urak Lawoi; Tsunami; landrättigheter; Thailand; Havsnomader; ursprungsfolk; Ko Lanta; visuell antropologi; havsfolk; turism; sårbarhet; religion; Urak Lawoi; Chao Ley; sea nomads; sea gypsies; sea people; Thailand; disaster; vulnerability; resilience; tourism development; land policies; Indigenous people; Religion; Ko Lanta; visual anthropology; Turismvetenskap;

  Sammanfattning : Urak Lawoi är en ursprungsbefolkning i Andamansjön som bl.a. bor på kända turistöar som Phuket, Phi Phi, Ko Lanta Yai och Ko Lipe utanför Thailands västkust. Deras språk och kultur skiljer sig från övriga thailändares, inte minst ifråga om kunskap att navigera på havet. LÄS MER

 3. 3. Med graven som granne : Om bronsålderns kulthus

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Helena Victor; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Bronze Age; ritual houses; religion; ancestors; Håga; Arkeologi; Bronsålder; kulthus; religion; förfäder; anfäder; Håga; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The archaeological material used in this thesis consists of ritual Bronze Age houses, different from ordinary dwelling houses in construction and context. My investigation is mainly focused on South Scandinavian Bronze Age material with strong emphasis of the c. LÄS MER