Sökning: "fatness"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet fatness.

 1. 1. A systemic stigmatization of fat people

  Författare :Susanne Brandheim; Clary Krekula; Arja Tyrkkö; Lars-Gunnar Engström; Martin Börjeson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; obesity; fatness; systemic; stigmatization; medicalization; transformative; second-order reality; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this work was to develop knowledge about and awareness of fatness stigmatization from a systemic perspective. The stigmatization of fat people was located as a social problem in a second-order reality in which human fatness is observed and responded to, in turn providing it with negative meaning. LÄS MER

 2. 2. Ett fett liv : En artikulering av viktordningen på bas av överviktiga människors erfarenheter

  Författare :Aimée Ekman; Bengt Richt; Gunilla Tegern; Eklina Oinas; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :The weight order; ordering; form; action perspective; grounded theory; fat studies; critical perspective; fatness; overweight; body weight; experience; Viktordningen; ordnande; form; handlingsperspektiv; grounded theory; fat studies; kritisk fetma forskning; fetma; övervikt; kroppsvikt; erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att utveckla en begreppslig och teoretiserande förståelse för villkor och möjligheter i överviktiga personers handlingsliv. Med utgångspunkt i intervjuer med femton feta svenskar har slutpunkten för studien kommit att bli en artikulering av processer och subprocesser inom viktordningen. LÄS MER

 3. 3. Cardiovascular disease and all-cause mortality : influence of fitness, fatness and genetic factors

  Författare :Gabriel Högström; Anna Nordström; Peter Nordström; Johan Sundström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; all-cause mortality; aerobic fitness; obesity; cardiovascular disease; stroke; myocardial infarction; Epidemiology; epidemiologi; Population studies; befolkningsstudier; Cardiology; kardiologi;

  Sammanfattning : BackgroundLow aerobic fitness and obesity are associated with atherosclerosis, and thereforegreatly increase the risk of cardiovascular disease (CVD) and early death. It has long been known that atherosclerosis my begin early in life. LÄS MER

 4. 4. Cardiorespiratory fitness and cardiovascular disease risk factors in children and adolescents

  Författare :Jonatan Ruiz Ruiz; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :Physical activity; fitness; fatness; insulin; homocysteine; metabolic risk score; accelerometry; gentyping; children; adolescents;

  Sammanfattning : Cardiovascular disease (CVD) events occur most frequently during or after the fifth decade of life, however, there is evidence indicating that the precursors of CVD has its origin already in the first or second decade of life. Low levels of physical activity and cardiorespiratory fitness are major modifiable determinants for the development of CVD in adults. LÄS MER

 5. 5. Eating habits among adolescents and their mothers : Stockholm Weight Development Study (SWEDES)

  Författare :Karin Vågstrand; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :Adolescents; mother-child; reporting bias; underreporters; overreporters; eating habits; sugar intake; soft drinks; meal patterns; overweight; body fatness; BMI; carciogenic bacteria; gender;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were threefold. Firstly, to explore the possibility to improve the quality of dietary data and to identify under- and overreporters of energy intake. Secondly, to investigate the eating habits of adolescents and the association with overweight. Thirdly, to study the associations between maternal and child eating habits. LÄS MER